Jednostka pomocnicza gminy – lokalna wspólnota samorządowa mieszkańców części gminy. Jednostki są ustanawiane przez radę gminy (miasta). Gmina może tworzyć następujące jednostki pomocnicze: sołectwa, dzielnice, osiedla i inne. Jednostki takie nie posiadają osobowości prawnej. Jednostka pomocnicza gminy stanowi strukturę społeczno-terytorialną, która przejmuje na swoim terytorium realizację zadań publicznych, ułatwiając gminie wykonywanie jej zadań. Szczególną kompetencją, przysługującą wyłącznie sołectwom, jest dysponowanie (od 2009 r.) funduszem sołeckim.

 

SOŁECTWOSOŁTYS
 Anusin  Kisiel Stanisław
 Baciki Bliższe Waldemar Kowalczuk
 Baciki Dalsze Golonko Andrzej
 Baciki Średnie Mędrycki Andrzej 
 Boratyniec Lacki Mioduszewski Roman 
Boratyniec Ruski Borysiuk Dorota
 Cecele Brzezińska Maria 
 Czartajew  Kamiński Adam
 Grzyby Orzepy Bujno Dawid 
 Kajanka Krauze Ernest
Klekotowo Kaliszuk Sławomir
Klukowo Romaniuk Anna
Kłopoty - Bańki Kryński Roman
Kłopoty - Bujny Gorczkowska Bożena
Kłopoty - Patry, Wólka Biszewska Kłopotowski Paweł
Kłopoty - Stanisławy Tryniszewska Teresa
Korzeniówka Duża, Korzeniówka Mała Porzezińska Małgorzata
Krasewice Jagiełki, Czerepy, Stare Krasowski Krzysztof
Krupice Jodłowska Małgorzata
Kułygi Marciniuk Jerzy
Lachówka Tchórznicki Tomasz
Leszczka Tryniszewska Beata
Laskowszczyzna Prokopczuk Angelika
Moczydły Niewiarowski Ryszard
Ogrodniki Bociuk Katarzyna
Olendry Mantur Katarzyna
Ossolin Pykało Antoni
Rogawka Grzyb Anna
Romanówka Wardecka Joanna
Siemiatycze Stacja Sadowski Jerzy
Skiwy Duże Stępkowska Agnieszka
Skiwy Małe Orzepowski Mieczysław
Słochy Annopolskie Erwin Bajkowski
Szerszenie  Kowalczuk Andrzej
Tołwin Soszyński Krzysztof
Turna Duża Łuczko Józef
Turna Mała Żabiuk Wiaczesław
Wiercień Duży Piotrowski Tadeusz
Wiercień Mały Niewiarowska Małgorzata
Wólka Nadbużna Sobesiuk Eugeniusz
Wyromiejki Jaszczuk Tomasz
Zalesie Adamczuk Krzysztof