Jednostka pomocnicza gminy – lokalna wspólnota samorządowa mieszkańców części gminy. Jednostki są ustanawiane przez radę gminy (miasta). Gmina może tworzyć następujące jednostki pomocnicze: sołectwa, dzielnice, osiedla i inne. Jednostki takie nie posiadają osobowości prawnej. Jednostka pomocnicza gminy stanowi strukturę społeczno-terytorialną, która przejmuje na swoim terytorium realizację zadań publicznych, ułatwiając gminie wykonywanie jej zadań. Szczególną kompetencją, przysługującą wyłącznie sołectwom, jest dysponowanie (od 2009 r.) funduszem sołeckim.

 

SOŁECTWOSOŁTYSNR TELEFONU
 Anusin  Kisiel Stanisław 600 364 995 
 Baciki Bliższe Waldemar Kowalczuk 721 673 971 
 Baciki Dalsze Golonko Andrzej 501 056 811
 Baciki Średnie Mędrycki Andrzej  784 389 528 
 Boratyniec Lacki Mioduszewski Roman  663 395 993 
Boratyniec Ruski Borysiuk Dorota 695 308 003
 Cecele Brzezińska Maria  85 655 45 23 
 Czartajew  Kamiński Adam 513 066 134 
 Grzyby Orzepy Bujno Dawid  501 067 136 
 Kajanka Krauze Ernest 600 302 339 
Klekotowo Kaliszuk Sławomir 604 796 049 
Klukowo Romaniuk Anna 502 994 685
Kłopoty - Bańki Kryński Roman 695 965 410 
Kłopoty - Bujny Gorczkowska Bożena
694 194 122 
Kłopoty - Patry, Wólka Biszewska Kłopotowski Paweł 513354896 
Kłopoty - Stanisławy Tryniszewska Teresa 85 655 45 35 
Korzeniówka Duża, Korzeniówka Mała Porzezińska Małgorzata 600 808 271 
Krasewice Jagiełki, Czerepy, Stare Krasowski Krzysztof 500 126 577 
Krupice Jodłowska Małgorzata 786 922 683 
Kułygi Marciniuk Jerzy 502 130 134 
Lachówka Tchórznicki Tomasz 500 595 960 
Leszczka Tryniszewska Beata 697 590 213 
Laskowszczyzna Prokopczuk Angelika 534 173 373 
Moczydły Niewiarowski Ryszard 609 721 575 
Ogrodniki Bociuk Katarzyna 516 074 441 
Olendry Mantur Katarzyna 667 442 281 
Ossolin Pykało Antoni 697 854 402 
Rogawka Grzyb Anna 507 648 183 
Romanówka Wardecka Joanna 507 181 352 
Siemiatycze Stacja Sadowski Jerzy  502 470 527
Skiwy Duże Stępkowska Agnieszka 85 656 15 37 
Skiwy Małe Orzepowski Mieczysław 85 655 45 14 
Słochy Annopolskie Erwin Bajkowski
692 847 550
Szerszenie  Kowalczuk Andrzej 505 506 393 
Tołwin Soszyński Krzysztof 505 299 132 
Turna Duża Łuczko Józef 518 386 956 
Turna Mała Żabiuk Wiaczesław 609 813 795 
Wiercień Duży Piotrowski Tadeusz 606 967 408 
Wiercień Mały Niewiarowska Małgorzata 698 011 498 
Wólka Nadbużna Sobesiuk Eugeniusz 600 872 506 
Wyromiejki Jaszczuk Tomasz 600 602 420 
Zalesie Adamczuk Krzysztof 510 943 400