OSP SŁOCHY ANNOPOLSKIE

ZARZĄD
PREZES – Podgórzak Janusz
WICEPREZES/NACZELNIK – Sidorczuk Jarosław
ZASTĘPCA NACZELNIKA – Trojanowski Robert
SEKRETARZ – Bajkowski Erwin
SKARBNIK – Gumieniak Grzegorz
GOSPODARZ – Gumieniak Grzegorz
KRONIKARZ – Sidorczuk Jerzy
CZŁONEK ZARZĄDU – Muczko Mirosław

 

KOMISJA REWIZYJNA
PRZEWODNICZĄCY – Czarkowski Adam
SEKRETARZ – Oksięciuk Józef
CZŁONEK – Siemieniuk Jerzy

 

DELEGACI NA ZJAZD ODDZIAŁU GMINNEGO ZOSP RP
Trojanowski Robert, Sidorczuk Jerzy, Czarkowski Adam

 

2016
liczba członków zwyczajnych – 44, honorowych – 6,
wyróżnieni - Grzegorz Gumieniak, Tomasz Mantur, Anatol Putko, Damian Putko, Jerzy Sidorczuk, Erwin Bajkowski, Mateusz Sidorczuk, Janusz Podgórzak, Jarosław Sidorczuk, Grzegorz Dudziuk,
wyjazdy – 21 (13 do pożarów, 8 do likwidacji miejscowych zagrożeń),
wyjazdy poza teren gminy – 1 (do gminy Drohiczyn, likwidacja skutków powodzi),
działalność kulturalna – Dzień Strażaka, zabezpieczenie Zlotu Motocyklowego,
prace społeczne – konserwacja samochodu, prace porządkowe przy remizie,

osp slochy remiza 01       osp slochy sam 01    

osp slochy 01

Jednostka typu "S". Samochód gaśniczy - Jelcz 6/32 GCBA (rok. prod. 1987).

 

OSP KAJANKA

ZARZĄD
PREZES – Krauze Ernest
NACZELNIK – Markiewicz Marek
WICEPREZES – Pytel Sylwester
ZASTĘPCA NACZELNIKA – Jaroszuk Andrzej
SEKRETARZ – Markiewicz Katarzyna
SKARBNIK – Demianowicz Dariusz
GOSPODARZ – Świetliński Tomasz

 

KOMISJA REWIZYJNA
PRZEWODNICZĄCY – Muczko Mirosław
SEKRETARZ – Kojtych Andrzej
CZŁONEK – Wojciuk Adam

 

DELEGACI NA ZJAZD ODDZIAŁU GMINNEGO ZOSP RP
Krauze Ernest, Markiewicz Marek, Kanczerewicz Jarosław

 

2016
liczba członków zwyczajnych – 35, honorowych – 1,
wyróżnieni - Andrzej Kojtych, Grażyna Świetlińska, Bożena Kapelko,
wyjazdy – 18 (6 do pożarów, 12 do miejscowych zagrożeń),
wyjazdy poza teren gminy – 11,
działalność kulturalna – Dzień Strażaka, zabezpieczenie Zlotu Motocyklowego,
prace społeczne – montaż syreny alarmowej, prace porządkowe przy strażnicy i na boisku, układanie kostki brukowej,

osp kajanka remiza 01       osp kajanka sam 01 

osp kajanka 01

Jednostka typu "S". Samochód gaśniczy Star 244 GBA (rok produkcji 1982 r).

 

OSP KŁOPOTY BUJNY

ZARZĄD
PREZES – Koczewski Bogdan
WICEPREZES/NACZELNIK – Malinowski Wiesław
ZASTĘPCA NACZELNIKA – Kryński Roman
SEKRETARZ – Twarowski Sławomir
SKARBNIK – Olszewski Krzysztof
GOSPODARZ – Olszewski Krzysztof
KRONIKARZ – Olszewski Kamil
CZŁONEK ZARZĄDU – Kłopotowski Maciej

 

KOMISJA REWIZYJNA
PRZEWODNICZĄCY – Michalak Marek
SEKRETARZ – Koczewski Patryk
CZŁONEK – Kłopotowski Henryk

 

DELEGACI NA ZJAZD ODDZIAŁU GMINNEGO ZOSP RP
Koczewski Bogdan, Kryński Roman, Olszewski Krzysztof

 

2016

liczba członków zwyczajnych – 24, honorowych – 5,
wyróżnieni - Krzysztof Olszewski, Kamil Olszewski,
wyjazdy – 8 (5 do pożarów, 3 do likwidacji miejscowych zagrożeń),
wyjazdy poza teren gminy – 0,
działalność kulturalna – Dzień Strażaka, Dożynki Gminne,
prace społeczne – naprawa syreny alarmowej, prace porządkowe przy remizie, przegląd sprzętu ODO,

osp klopoty remiza 01        osp klopoty sam 02

osp klopoty 01

Jednostka typu "S". Samochód gaśniczy MAN 5/32/4 GCBA (rok produkcji 2010).

 

OSP TOŁWIN

ZARZĄD
PREZES – Obniski Lucjan
WICEPREZES/NACZELNIK – Tołwiński Leszek
ZASTĘPCA NACZELNIKA – Orzepowski Krzysztof
SEKRETARZ – Tołwiński Kornel
SKARBNIK – Obniski Andrzej
GOSPODARZ – Soszyński Krzysztof
CZŁONEK ZARZĄDU – Tołwiński Krzysztof

 

KOMISJA REWIZYJNA
PRZEWODNICZĄCY – Tołwiński Przemysław
SEKRETARZ – Mioduszewski Piotr
CZŁONEK – Zaleski Ryszard

 

DELEGACI NA ZJAZD ODDZIAŁU GMINNEGO ZOSP RP
Obniski Lucjan, Tołwiński Leszek, Soszyński Krzysztof

 

2016

liczba członków zwyczajnych – 19, honorowych – 4,
wyróżnieni - Krzysztof Soszyński, Leszek Tołwiński, Piotr Krasowski, Przemysław Tołwiński, Andrzej Obniski, Andrzej Mioduszewski,
wyjazdy – 2 (2 do likwidacji miejscowych zagrożeń),
wyjazdy poza teren gminy – 2,
działalność kulturalna – Dzień Strażaka, zabezpieczenie Zlotu Motocyklowego,
prace społeczne – montaż syreny alarmowej, prace porządkowe przy remizie

         osp tolwin remiza 01        osp tolwin sa 01

osp tolwin 01

Jednostka typu "S". Samochód ratowniczy Ford 0,4/4 GLBM, rok produkcji 2010.


OSP KRUPICE

ZARZĄD
PREZES – Sitarski Jerzy
WICEPREZES/NACZELNIK – Sugiero Krzysztof
WICEPREZES – Sitarski Robert
ZASTĘPCA NACZELNIKA – Sitarska Sylwia
SEKRETARZ – Sugiero Janusz
SKARBNIK – Sadowski Jan

 

KOMISJA REWIZYJNA
PRZEWODNICZĄCY – Szyszko Ryszard
SEKRETARZ – Sitarski Mateusz
CZŁONEK – Jaszczołt Rafał

 

DELEGACI NA ZJAZD ODDZIAŁU GMINNEGO ZOSP RP
Sitarski Jerzy, Sugiero Krzysztof, Sadowski Jan.

 

OSP OGRODNIKI

ZARZĄD
PREZES – Gumiak Jan
WICEPREZES/NACZELNIK – Sidorczyk Wieczysław
ZASTĘPCA NACZELNIKA – Gumianiak Adam
SEKRETARZ – Pytel Paweł
SKARBNIK – Wakuluk Aleksander
GOSPODARZ – Dmitruk Władysław
CZŁONEK ZARZĄDU – Jurczuk Mikołaj

 

KOMISJA REWIZYJNA
PRZEWODNICZĄCY – Dmitruk Aleksander
SEKRETARZ – Pytel Jan
CZŁONEK – Sidorczyk Piotr

 

DELEGACI NA ZJAZD ODDZIAŁU GMINNEGO ZOSP RP
Gumieniak Jan, Sidorczyk Wieczysław, Pytel Paweł

 

2016

liczba członków zwyczajnych – 9, honorowych – 1,
wyróżnieni - Jan Gumieniak, Władysław Dmitruk, Jan Pytel,
wyjazdy – 0,
działalność kulturalna – Dzień Strażaka,
prace społeczne – montaż syreny alarmowej, prace porządkowe przy świetlicy i garażu,

 

                   osp logo png duze                                                                                floriany logo

 

 

                                                                    ZAKUPY 2015/2016

JEDNOSTKA SPRZĘT

SZT./

KPL.

ŹRÓDŁO

FINANSOWANIA

OSP SŁOCHY ANNOPOLSKIE
tłumica gumowa
2
Urząd Gminy Siemiatycze
 buty specjalne
5
KSRG
 ubranie specjalne
KSRG
 ubranie specjalne ochronne
Urząd Gminy Siemiatycze
 rękawice specjalne
Urząd Gminy Siemiatycze
OSP KŁOPOTY BUJNY
ubranie specjalne ochronne
Urząd Gminy Siemiatycze
linka ratownicza
Urząd Gminy Siemiatycze
tłumica gumowa
2
Urząd Gminy Siemiatycze
lizak podświetlany
Urząd Gminy Siemiatycze
kołowrót ratowniczy 
1
Urząd Gminy Siemiatycze
OSP KAJANKA
syrena alarmowa 513/P2
1
Urząd Gminy Siemiatycze 
 ubranie specjalne ochronne
Urząd Gminy Siemiatycze
tłumica gumowa
2
Urząd Gminy Siemiatycze
 rękawice specjalne
Urząd Gminy Siemiatycze
 lizak podświetlany
Urząd Gminy Siemiatycze
 linka ratownicza
Urząd Gminy Siemiatycze
kołowrót ratowniczy
1
Urząd Gminy Siemiatycze
OSP TOŁWIN
 ubranie specjalne ochronne
Urząd Gminy Siemiatycze
tłumica gumowa
1
Urząd Gminy Siemiatycze
 rękawice specjalne
Urząd Gminy Siemiatycze
 linka ratownicza
Urząd Gminy Siemiatycze
lizak podświetlany
1
Urząd Gminy Siemiatycze
kołowrót ratowniczy
1
Urząd Gminy Siemiatycze
mundur strażacki
1
Urząd Gminy Siemiatycze
OSP OGRODNIKI
tłumica gumowa
 1
Urząd Gminy Siemiatycze
OSP KRUPICE
tłumica gumowa
 1
Urząd Gminy Siemiatycze

 

 

                                                                       ZAKUPY 2017

JEDNOSTKA SPRZĘT SZT./

KPL.

ŹRÓDŁO

FINANSOWANIA

OSP SŁOCHY ANNOPOLSKIE

spodniobuty "wodery"
1

Urząd Gminy Siemiatycze
 brama garażowa

1

MSWiA, Urząd Gminy Siemiatycze

OSP KŁOPOTY BUJNY

spodniobuty "wodery"

Urząd Gminy Siemiatycze

OSP KAJANKA

agregat prądotwórczy "Honda" EA 3000 1 Urząd Gminy Siemiatycze
zestaw hydraliczny 1 MSWiA, Urząd Gminy Siemiatycze
 zbiornik wodny 2.500 l 1 Urząd Gminy Siemiatycze
spodniobuty "wodery" 1 Urząd Gminy Siemiatycze
wąż tłoczny 52 2 Urząd Gminy Siemiatycze
wąż tłoczny 75 1 Urząd Gminy Siemiatycze
wyposażenie torby PSP-1 9 Urząd Gminy Siemiatycze
brama garażowa 1 MSWiA
OSP TOŁWIN

zbiornik wodny 2.500 l 1

Urząd Gminy Siemiatycze
wąż tłoczny 52 2 Urząd Gminy Siemiatycze
wąż tłoczny 75 1 Urząd Gminy Siemiatycze
spodniobuty "wodery" 1 Urząd Gminy Siemiatycze
pilarka "Makita" 1 Urząd Gminy Siemiatycze
OSP OGRODNIKI tłumica gumowa  1

Urząd Gminy Siemiatycze