Gmina Siemiatycze zaprasza do udziału w biegu na 5 km z przeszkodami pod hasłem „Extremalna Piątka”. Będzie to namiastka popularnych biegów w Polsce z cyklu runmageddon. Uczestnicy będą mieli do pokonania wiele przeszkód naturalnych i sztucznych.

   Termin wydarzenia – 9 czerwca (sobota) 2018 r. Początek o godz. 15.00. Miejsce – tor motocrossowy KM „Quercus” w Romanówce (gmina Siemiatycze), ok. 8 km od Siemiatycz.

    Wpisowe nie obowiązuje. Ilość miejsc ograniczona. W biegu mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie.

    Głównym trofeum będzie „Puchar Wójta Gminy Siemiatycze”, w kategoriach męskiej i żeńskiej.

    Poza tym najlepszym uczestnikom zostaną przyznane nagrody:
  - w kategorii męskiej - za I miejsce – nagroda w wysokości 300 zł, za II miejsce – nagroda w wysokości 200 zł, za III miejsce – nagroda w wysokości 100 zł). W rzeczywistości będą to bony pieniężne do wykorzystania w sklepie sportowym ATOS (Siemiatycze, ul. Kościuszki).
  - w kategorii żeńskiej - za I miejsce – nagroda w wysokości 300 zł, za II miejsce – nagroda w wysokości 200 zł, za III miejsce – nagroda w wysokości 100 zł). W rzeczywistości będą to bony pieniężne do wykorzystania w sklepie sportowym ATOS (Siemiatycze, ul. Kościuszki).

    Szczegóły, regulamin, oraz karta zgłoszenia na stronie internetowej www.gminasiemiatycze.pl

    Aby zapisać się do biegu, należy wypełnić KARTĘ ZGŁOSZENIA, pobraną w formie elektronicznej (word, doc), ze strony www.gminasiemiatycze.pl, (oraz poniżej) wypełnić ją również elektronicznie, zapisać na dysku komputera, następnie wysłać mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

    Wydrukowane KARTY ZGŁOSZENIA (przygotowane przez organizatora), trzeba będzie podpisać, wraz z oświadczeniami, przed biegiem.

    W wyjątkowych przypadkach (awaria komputera, problemy z wypełnieniem lub wysłaniem karty), zgłoszenia będą przyjmowane pod nr tel 504 433 498.


Rysunek5

 

 
REGULAMIN BIEGU EXTREMALNA PIĄTKA „O PUCHAR WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE”, organizowanego w dn. 9 czerwca 2018 r. w Romanówce (gm. Siemiatycze).
 
CELE IMPREZY
            Organizacja wydarzenia sportowego na pograniczu sportu ekstremalnego i masowego mającego na celu popieranie i propagowanie aktywności ruchowej, które wymaga połączenia:
- umiejętności pochodzących z różnych dziedzin aktywności fizycznej;
- rywalizacji z umiejętnością i chęcią współpracy;
- wysiłku fizycznego z dobrą zabawą.

ORGANIZATOR
Organizatorem wydarzenia jest Wójt Gminy Siemiatycze. Osobą wyznaczoną z ramienia Organizatora jest Cezary Klimaszewski, tel. 504 433 498. Wszelkie pytania dotyczące biegu proszę kierować pod ten nr tel.

TERMIN I MIEJSCE IMPREZY
Impreza odbywa się na terenie prywatnym – torze motocrossowym Klubu Motorowego „Quercus” we wsi Romanówka, na terenie gminy Siemiatycze. Termin – 9 czerwca 2018 r. (sobota), godz. 15.00.

CHARAKTERYSTYKA ZAWODÓW
Wydarzenie nastawione jest na dobrą zabawę, do której pretekstem jest wysiłek fizyczny i rywalizacja o miano najtwardszego zawodnika. Na trasie znajdują się przeszkody, które weryfikują sprawność, skoczność, siłę i odporność psychiczną uczestników. Trasa ma 5 km długości. Zlokalizowana będzie w jednym miejscu. Będzie to kilka pętli, wraz z kilkukrotnym pokonaniem przeszkód.
W biegu mogą wziąć udział wyłącznie uczestnicy wcześniej zgłoszeni, oraz którzy zaakceptowali niniejszy regulamin.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu bez podania przyczyn. W takim przypadku Uczestnikowi przysługuje, wedle jego wyboru, prawo do zapisania się na inny termin biegu.
Na trasie biegu znajdują się przeszkody, o różnym stopniu trudności. Organizator przewiduje dwa rodzaje przeszkód: a) naturalne (np. bagna, wzniesienia, góry, drzewa), b) sztuczne (np. ściany, trawersy poziome, pajęczyny linowe, zasieki, zbiorniki z wodą, błotem).
       
UCZESTNICTWO
W biegu mogą brać udział osoby, które najpóźniej w dniu zawodów ukończą 18 lat.
Warunkiem udziału w każdej imprezie jest:
a) wypełnienie formularza zgłoszeniowego;
b) wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego regulaminu;
c) akceptacja udziału w imprezie na własną odpowiedzialność, mając na uwadze niebezpieczeństwa i ryzyka wynikające z charakteru i długości biegu, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty (pogorszenia) zdrowia lub życia;
d) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika podanych w formularzu zgłoszeniowym
e) Wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku Uczestnika w przekazach medialnych oraz w materiałach promocyjnych,
f) dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w takich zawodach, lub podpisanie stosownego oświadczenia.
Uczestnik upoważnia Organizatora do wykorzystania jego utrwalonego wizerunku w następujących formach: utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie, udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w zakresie jego udziału w imprezie, wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej, zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach, publikowanie zdjęć uczestnika z udziału w biegu w postaci zdjęć z trasy biegów.

ZASADY ZAPISÓW
Limit uczestników jest ustalany oddzielnie dla tej, oraz każdej następnej takiej imprezy.
Warunkiem zapisania się na bieg jest wypełnienie elektronicznego formularza znajdującego się na stronie internetowej www.gminasiemiatycze.pl
a następnie odesłanie go mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Zapisy na bieg przyjmowane są do 7 dnia przed dniem zawodów (do 2 czerwca), w którym odbędzie się bieg.
Dokonanie zapisu w terminie późniejszym będzie możliwe w miarę dostępności miejsc.
Wypełnioną przez siebie kartę zgłoszenia, wraz z oświadczeniami, uczestnik będzie musiał podpisać w dniu zawodów, przed biegiem, na miejscu zawodów. Wydrukowane karty, wraz z oświadczeniami, będą przygotowane do podpisu.
 
OPŁATA STARTOWA
Nie obowiązuje. Zapisy i udział są bezpłatne.

KLASYFIKACJE I NAGRODY
Organizator przyznaje TRZY PIERWSZE MIEJSCA w dwóch kategoriach – żeńskiej i męskiej.
W kategorii męskiej - za I miejsce – nagroda w wysokości 300 zł, za II miejsce – nagroda w wysokości 200 zł, za III miejsce – nagroda w wysokości 100 zł). W rzeczywistości będą to bony pieniężne do wykorzystania w sklepie sportowym ATOS (Siemiatycze, ul. Kościuszki).
W kategorii żeńskiej - za I miejsce – nagroda w wysokości 300 zł, za II miejsce – nagroda w wysokości 200 zł, za III miejsce – nagroda w wysokości 100 zł). W rzeczywistości będą to bony pieniężne do wykorzystania w sklepie sportowym ATOS (Siemiatycze, ul. Kościuszki).
Organizator przewiduje również wyróżnienia, lub nagrody – niespodzianki.

BEZPIECZEŃSTWO
Organizator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia Uczestnikom bezpieczeństwa w trakcie biegu. W szczególności Organizator zapewnia dostęp do podstawowej pomocy medycznej w razie urazów powstałych w trakcie lub w związku z biegiem.
Ze względu na charakter biegu, Uczestnik powinien liczyć się z powstaniem otarć, zadrapań, a także drobnych ran powierzchniowych podobnego typu.
Odpowiedzialność za powstałe urazy ponosi wyłącznie Uczestnik.
Uczestnik bierze udział w biegu na własną odpowiedzialność.
Niezależnie od powyższego Organizator zastrzega sobie prawo do ściągnięcia z trasy zawodników, którzy w jego ocenie wymagają interwencji medycznej.
Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia prawa startu Uczestnikowi, który znajduje się w stanie po spożyciu alkoholu lub substancji odurzających, agresywnemu, w stroju zagrażającym bezpieczeństwu (m.in. buty z kolcami), a także podejmującemu jakiekolwiek działania, które mogą zagrażać zdrowiu lub życiu pozostałych Uczestników.
Wszyscy uczestnicy biegu będą ubezpieczeni od NNW.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Dane osobowe Uczestników biegów będą przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia imprezy, w tym przyznania wyróżnień. Dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane i przetwarzane przez Organizatora zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i uzupełniania.

 

 

REGULAMIN ZAWODÓW