Inwestycje

  Zakończona została budowa parkingu przy Klubie „Senior+” w Bacikach Dalszych.

Powstały kolejne wiaty na terenie gminy Siemiatycze.

    Zakończył się remont strażnicy w Słochach Annopolskich.

  Zakończyły się się prace związane z remontem świetlicy w Bacikach Dalszych.

   Remont drogi gminnej do wsi Grzyby – Orzepy, od trasy wojewódzkiej nr 690, kosztował 318 tys. zł.

Trwa przebudowa części budynku gimnazjum, w celu dostosowania pomieszczeń do warunków przedszkolnych.

    Rozpoczęły się prace związane z przebudową budynku schroniska na terenie parku linowego w Wólce Nadbużnej, oraz budową nowej infrastruktury rekreacyjno - turystycznej. 

    Rozpoczęły się prace związane z budową drogi gminnej na odcinku od Kajanki (trasa wojewódzka nr 693) do Bacik Dalszych.

     Zakończyły się prace związane z termomodernizacją Szkoły Podstawowej w Szerszeniach.

Strona 1 z 6