Rozpoczęły się prace związane z termomodernizacją Szkoły Podstawowej w Szerszeniach.

 

 

termo szerszenie 01

 


   To druga inwestycja związana z projektem „Termomodernizacja obiektów publicznych na obszarze Gminy Siemiatycze”. Pierwsza jest już realizowana w Czartajewie i też dotyczy szkoły podstawowej.

    Wykonawcą jest firma „Wikbud” Wiesława Kiśluka z Siemiatycz. Kwota oferty – 1.315.291,48 zł.

    W ramach inwestycji przeprowadzone będą prace dociepleniowe, wymienione zostaną okna i drzwi, zmodernizowana zostanie instalacja centralnego ogrzewania i oświetleniowa na bardziej energooszczędne, zainstalowane będą kolektory słoneczne, wymienione kotły, powstanie systemów zarządzania energią.

 

termo szerszenie 02   Celem głównym projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych na obszarze Gminy Siemiatycze poprzez kompleksową termomodernizację z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii oraz energooszczędnych technologii oświetlenia.

   Projekt „Termomodernizacja obiektów publicznych na obszarze Gminy Siemiatycze” realizoway jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. 
termo szerszenie 03


     

    Wizualizacja budynku:

termo szerszenie pr 02
termo szerszenie pr 01