Rozpoczęły się prace związane z budową drogi gminnej na odcinku od Kajanki (trasa wojewódzka nr 693) do Bacik Dalszych.

 

 

droga kaj bac bud 01

 

    Po pracach geodezyjnych, oraz związanych z wytyczeniem szerokości pasa drogowego, na drogę wjechał ciężki sprzęt "Maksbudu” - wykonawcy zadania.

     Budowa drogi Kajanka – Baciki Dalsze jest możliwa dzięki dofinansowaniu z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019. Zadanie Gminy Siemiatycze nosi nazwę „Przebudowa drogi gminnej nr 109476B od drogi wojewódzkiej nr 693 do Bacik Dalszych”. Odcinek ma 4,022 km. Zadanie zakłada budowę nawierzchni bitumicznej, chodników przy skrzyżowaniach, 3 przystanków komunikacyjnych, oświetlonego przejścia dla pieszych w pobliżu Kajanki.

droga kaj bac bud 02


    Kwota, za jaką inwestycja zostanie zrealizowana – 4.147.846 zł. Dofinansowanie pokrywa połowę kosztów.

    Droga ma być gotowa do końca lipca bieżącego roku.

 

droga kaj bac bud 05

 

droga kaj bac bud 06