cerkiew pod wezwaniem cudownego zbawiciela w rogawce

Cerkiew pod wezwaniem Cudownego Zbawiciela w Rogawce - prawosławna cerkiew parafialna. Należy do dekanatu Siemiatycze diecezji warszawsko-bielskiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Wzniesiona w 1858 na miejscu istniejącej od 1646 starszej cerkwi pod wezwaniem św. Dymitra. Jest to budynek drewniany, szalowany, w konstrukcji wieńcowej, na planie ośmioboku. Obok oddzielnie stojąca dzwonnica, zbudowana w tym samym czasie i o takiej samej konstrukcji.

 

Mapa