Wieści Gminne

    15 sierpnia w Siemiatyczach odbędą się obchody Święta Wojska Polskiego.

   PKP uruchamia nowe połączenia kolejowe w dn. 18 i 19 sierpnia, w związku ze świętem Przemienienia Pańskiego na św. Górze Grabarce.

   Wójt Gminy Siemiatycze przypomina, że producenci rolni w okresie od 1 do 31 sierpnia mogą zwracać się z wnioskiem o zwrot podatku akcyzowego od kupionego oleju napędowego.

   PGE Dystrybucja S.A. informuje o wyłączeniach prądu.

   W związku z przebudową linii kolejowej Czeremcha – Siedlce spółka „Torpol” informuje o zamknięciu przejazdu kolejowego w Siemiatyczach Stacji, w ciągu drogi gminnej nr 109500B.

   Wójt Gminy Siemiatycze zaprasza do udziału w KONKURSACH DOŻYNKOWYCH.

    Zakończyły się prace związane z projektem „Termomodernizacja obiektów publicznych na obszarze Gminy Siemiatycze”, czyli budynków szkół podstawowych w Czartajewie i Szerszeniach.

Strona 1 z 85