Wieści Gminne

     Projekt „Termomodernizacja obiektów publicznych na obszarze Gminy Siemiatycze” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. 

     W rozegranych w Perlejewie Mistrzostwach Powiatu Siemiatyckiego Szkół Podstawowych w Szachach Gmina Siemiatycze miała swoich uczestników.

    Zdrowia, pomyślności i kolejnych stu lat życia – takich najwięcej życzeń zebrała pani Maria Kłopotowska, mieszkanka wsi Kłopoty Patry, która 2 listopada obchodziła swoją setną rocznicę urodzin.

 

     Pracownia Tomografii Komputerowej SP ZOZ Siemiatycze prowadzi program badań przesiewowych w kierunku wczesnego wykrywania raka płuca.

   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach zaprasza rodziców do udziału w warsztatach „Akademia Rodzica”. Jest to cykl spotkań – warsztatów ze specjalistami rodzinnymi.

    Zabytki z terenu Gminy Siemiatycze.

    Dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, oraz środkom z budżetu Gminy Siemiatycze, Ochotnicze Straże Pożarne z Kajanki i Słoch Annopolskich podniosły standard swoich strażnic.

    Rozpoczął się remont świetlicy w Bacikach Średnich.