Wieści Gminne

Ok. 50 strażaków, 8 jednostek, w tym 7 ochotniczych i państwowa, brało udział w ćwiczeniach strażackich pod hasłem „Kadłub 2018”, które zostały zorganizowane 3 czerwca, na terenie sołectwa Tołwin w Gminie Siemiatycze, oraz leśnictwa Kadłub.

   PGE Dystrybucja S.A. informuje o wyłączeniach prądu.

   30 maja Wójt Edward Krasowski podpisał umowę z wykonawcą na remont części budynku gimnazjum oraz sali gimnastycznej, gdzie powstanie przedszkole.

   23 maja w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Boćkach samorządy z powiatów białostockiego, hajnowskiego i siemiatyckiego podpisały umowę z Woj. Podlaskim na wsparcie finansowe ochotniczych straży pożarnych.

   25 maja w Szkole Podstawowej w Tołwinie był dniem zabawy, rekreacji i występów.

Wójt Gminy Siemiatycze na podstawie art. 37 ust.1 i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ) o g ł a s z a przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie wsi Wólka Nadbużna, stanowiących własność gminy Siemiatycze.

    Wiele uchwał, obszerne sprawozdanie z pracy urzędu, ważne zmiany w budżecie, oraz głosowanie nad absolutorium dla wójta – to najważniejsze tematy XXV sesji Rady Gminy Siemiatycze, 24 maja.

    W Klubie Senior + w Krupicach trwają kolejne warsztaty.