Wieści Gminne

     W Szkole Podstawowej w Czartajewie zakończyły się konkursy plastyczne „Skarbonka pomaga w oszczędzaniu”, „Skarbonka z surowców wtórnych”, oraz wielkanocny.

    Od 1 kwietnia działalność rozpoczyna Ośrodek Rehabilitacji Dziennej dla Dorosłych w Bacikach Średnich (SP ZOZ Siemiatycze).

Wójt Edward Krasowski podpisał umowy na kolejne dwa zadania inwestycyjne w Gminie Siemiatycze.

    Z okazji pierwszego dnia wiosny uczniowie klasy VII Szkoły Podstawowej w Szerszeniach wzięli udział w Wiosennym Trójboju Marzanny, zorganizowanym przez Zespół Szkół Technicznych w Czartajewie.

   Od połowy marca w Klubie „Senior+” w Krupicach trwają zajęcia dla seniorów – mieszkańców Gminy Siemiatycze.

Operator Gazociągów Przemysłowych „Gaz – System” S.A. informuje o kolejnych wizjach lokalnych m.in. na terenie powiatu siemiatyckiego.

     W dbałości o zdrowe oczy mieszkańców Siemiatycz i okolic, Optyka Oxys Sp. J. organizuje w Siemiatyczach bezpłatne, specjalistyczne badania dna oka i ciśnienia wewnątrzgałkowego.

    Wójt  Gminy Siemiatycze podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Gminy Siemiatycze, położonej w obrębie wsi Boratyniec Lacki.

    W ostatnim okresie na terenie gminy Siemiatycze zniszczonych zostało 5 odcinków dróg o nawierzchni bitumicznej.