Wieści Gminne

    Cel, to Krajowy System Ratowniczo - Gaśniczy. Wiąże się z tym zakup wymaganego i nowego sprzętu, przeszkolenie większej liczby druhów, jak również stała gotowość do wyjazdu. Cel ten OSP Kajanka powinna osiągnąć jeszcze w tym roku.

    Jeszcze w tym roku przebudowane zostanie skrzyżowanie w Skiwach Dużych.

     PGE Dystrybucja S.A. informuje o odwołaniu wyłączeń prądu na terenie Gminy Siemiatycze, planowanych w dn. 2 marca 2018 r.

    24 lutego na corocznym zebraniu sprawozdawczym, w swojej świetlicy, spotkali się mieszkańcy Anusina.

    W drugiej części marca rozpoczną się zajęcia w świetlicy w Krupicach w ramach funkcjonowania w tej miejscowości Klubu „Senior+”.

    PGE Dystrybucja S.A. informuje o wyłączeniach prądu.

      Komunikat Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

   Kancelaria Prawno – Medyczna „Legeartis” oferuje pomoc dotyczącą uzyskania ewentualnych odszkodowań dla chorych na boleriozę.

      Uwaga druhowie, honorowi członkowie OSP, krwiodawcy! 11 marca na placu KP PSP w Siemiatyczach będzie można oddać krew!

    17 lutego w swojej remizie, na zebraniu sprawozdawczym za 2017 r., spotkali się strażacy ochotnicy ze Słoch Annopolskich.