Wieści Gminne

Z okazji trwającego obecnie Roku Juliana Tuwima dzieci z klas III szkoły podstawowej wzięły udział w grze szkolnej pt.: „Lokomotywa” nawiązującej do twórczości poety. Uczestnicy zabawy spotkali się w filii bibliotecznej w Czartajewie gdzie zostali podzieleni na drużyny.

3 grudnia 2013 r w filii biblioteki gminnej w Szerszeniach odbył się konkurs recytatorski pod tytułem "O Mikołaju i Świętach Bożego Narodzenia". W konkursie uczestniczyli uczniowie klasy III Szkoły Podstawowej w Szerszeniach.

Urząd Gminy Siemiatycze informuje, że został otwarty
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
przy ul. Ciechanowieckiej 23 (Siemiatycze, baza MPO).

Po raz pierwszy ruszyła w 2001 roku, ale dotychczas nie było jej w Siemiatyczach. Mowa o ogólnopolskiej akcji "Szlachetna Paczka", podczas której w okresie Bożego Narodzenia rodziny potrzebujące pomocy obdarowywane są prezentami przez ludzi dobrej woli.

W ramach udzielonej pomocy finansowej przez Województwo Podlaskie w kwocie 2 000,00 zł (dwa tysiące złotych) zakupiony został na wyposażenie OSP Kajanka następujący sprzęt:

W sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 690 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Ostrożany – Siemiatycze, na odcinku od km ok. 41+650 do km ok. 57+753 wraz z zatwierdzeniem podziału nieruchomości, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Wójt Gminy Siemiatycze na podstawie art. 38 ust. 1 i art 39 ust. 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z póź. zm.)  ogłasza:

Wójt Gminy Siemiatycze na podstawie art. 38 ust. 1  i art 39 ust. 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z póź. zm.)  ogłasza:

Rozporządzenie Wojewody Podlaskiego nr 2/2013 z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie zarządzenia środków w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Białorusi i możliwości jego przeniesienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.