Wieści Gminne

Rozpoczęły się prace związane z przebudową budynku schroniska na terenie parku linowego w Wólce Nadbużnej, oraz budową nowej infrastruktury rekreacyjno - turystycznej. 

    20 kwietnia, na stadionie miejskim w Siemiatyczach, uczniowie Szkół Podstawowych z Czartajewa oraz Szerszeń wzięli udział w Biegach im. Księżnej Anny Jabłonowskiej.

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2018 roku Ustawy z dnia 22 marca 2018 roku o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw, Wójt Gminy Siemiatycze informuje, że zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy Prawo łowieckie, od dnia 1 kwietnia 2018 roku, wniosek o szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez: przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny, w tym ustalenie wysokości odszkodowania, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do organu wykonawczego gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody, tj. do właściwego terytorialnie Wójta Gminy.

     PGE Dystrybucja S.A. informuje o wyłączeniach prądu.

    29 kwietnia (niedziela) w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach odbędzie się spotkanie szkoleniowe pt. "Środowiskowe uwarunkowania produkcyjności i zdrowia pszczół”.

Nabrały tempa prace związane z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Szerszeniach.

    18 kwietnia uczniowie Szkoły Podstawowej w Tołwinie wzięli udział w wielkiej lekcji matematyki.

    14 kwietnia na stadionie w Mielniku odbył się turniej piłki nożnej instytucji współpracujących z Gminą Mielnik.

     W okresie od 17 kwietnia do 25 maja będą trwały badania geologiczne na trasie projektowanego gazociągu Polska – Litwa. W trakcie badań możliwe będzie wejście na teren nieruchomości prywatnych.

    PGE Dystrybucja S.A. informuje o wyłączeniach prądu.