Wieści Gminne

     Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” zaprasza na warsztaty turystyczne.

    PGE Dystrybucja S.A. informuje o wyłączeniach prądu.

     Zakończył się remont świetlicy w Bacikach Średnich.

    Gminna Biblioteka Publiczna w Siemiatyczach zaprasza uczniów klas I - IV szkół podstawowych z terenu Gminy Siemiatycze do udziału w konkursie plastycznym "Świąteczna kartka bożonarodzeniowa". 

    Samorząd uczniowski Szkoły Podstawowej w Czartajewie ogłosił zbiórkę karmy dla zwierząt ze schroniska „Psiemiatycze”.

    Na ukończeniu jest budowa wodociągu na kolonii Wyromiejki.

     Podlaski Urząd Wojewódzki opublikował wstępną listę rankingową wniosków o dofinansowanie zadań zgłoszonych do dofinansowania na 2018 rok, w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019. Wśród wysoko ocenionych zadań znajduje się wniosek Gminy Siemiatycze dotyczący przebudowy drogi gminnej o długości ponad 4 km, na odcinku od trasy wojewódzkiej nr 693 (w Kajance) do Bacik Dalszych.

     Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku rozpoczął przebudowę ok. 600-metrowego odcinka swojej drogi w Kłopotach Stanisławach. To droga relacji Dziadkowice – Drohiczyn. Przebudowa to efekt długich negocjacji Gminy Siemiatycze z Zarządem Podlaskich Dróg Wojewódzkich, jak również dofinansowanie tej modernizacji.

     W związku z brakiem przydatności wody do spożycia z wodociągu miejskiego w Siemiatyczach, spowodowanym obecnością w wodzie bakterii coli, Gmina Siemiatycze udostępnia mieszkańcom Siemiatycz swój punkt, w którego można bezpłatnie pobierać wodę.

    Urząd Skarbowy w Siemiatyczach zaprasza na szkolenia dotyczące JPK- VAT.