Wieści Gminne

    PGE Dystrybucja S.A. informuje o wyłączeniach prądu.

    21 listopada starsi uczniowie Szkoły Podstawowej w Szerzeniach uczestniczyli w profilaktycznym programie „Dmuchając na zimne”.

    Wśród blisko 40 tys. mikroprzedsiębiorców z województwa podlaskiego, którzy od 1 stycznia 2018 r. dołączą do grona podatników VAT, zobowiązanych do przesyłania plików JPK_VAT, będzie wielu rolników indywidualnych.

    Zawiadomienie o wyborach sołtysa sołectwa Słochy Annopolskie.

   Rozpoczęły się remonty świetlic w Grzybach Orzepach, oraz Skiwach Małych.

    W dniach 17 – 19 listopada w cerkwi pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Siemiatyczach, w XIV Międzynarodowym Przeglądzie Pieśni Religijnej i Paraliturgicznej, zaprezentowało się 23 wykonawców (chórów, zespołów). Wśród nich były dwa chóry z parafii prawosławnych z terenu Gminy Siemiatycze.

    Posiadacze zwierząt (świnie, bydło, owcy i kozy) mają obowiązek, w ramach systemu IRZ, przeprowadzenie w swoich siedzibach stad spisu zwierząt. 

     Były podziękowania, gratulacje, nagrody, wyróżnienia, jak również długie dyskusje i wspomnienia. Nie mogło zabraknąć ćwiczeń i warsztatów pod okiem mistrzów. Sportową kulminacją obchodów były walki o mistrzostwa.

Za pośrednictwem portalu Wrota Podlasia można złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego.

   Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich organizuje debatę dotyczącą odnawialnych źródeł energii.