Wieści Gminne

    Ostatnie dni w szkołach przed feriami wypełniły zabawy choinkowe. Były przedstawienia, zabawa, smaczne jedzenie, kolejny raz ucznciów odwiedził św. Mikołaj z upominkami.

    PGE Dystrybucja S.A. informuje o wyłączeniach prądu.

   Ogólna liczba mieszkańców Gminy Siemiatycze na 31 grudnia 2017 roku wyniosła 6.162 osoby. Liczba mieszkańców gminy zmniejszyła się w ubiegłym roku, w porównaniu z rokiem 2016, o 49 osób (2016 – 6.211 osób).

    Wyborco! Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców.

OBWIESZCZENIE NR 2/2016 WOJEWODY PODLASKIEGO z dnia 15 stycznia 2018 r. o kwalifikacji wojskowej w 2018 r.

    Gmina Siemiatycze przypomina mieszkańcom o sprawdzeniu ważności dowodu osobistego.

   Ogólnopolski portal kominiarski Kominiarz.pl, w trosce o jakość powietrza w kraju, organizuje kampanię edukcyjną pt. „Czysty komin – czysta gmina”.

   Ponad 33 tysiące zł kosztowała renowacja i konserwacja zabytkowych organów, znajdujących się w kościele pw. N. M. P. Różańcowej w Kłopotach Stanisławach.

   Zakaźne choroby zawodowe rolników i związane z nimi świadczenia wypłacane przez KRUS.