Wieści Gminne

Informujemy mieszkańców o prowadzonej akcji wykładania szczepionki przeciwko wściekliźnie dla lisów.

SZLACHETNA PACZKA to ogólnopolski program, który już od 15 lat pomaga rodzinom

XIII Sesja RG odbyła się 9 września w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Siemiatycze.

W związku z utrzymującym się stale zjawiskiem kierowania do przedsiębiorców wpisanych do CEIDG – odpłatnych ofert, kierowanych przez prywatne rejestry o nazwach zbliżonych do „CEIDG”, Ministerstwo Rozwoju ostrzega i przypomina, że wpisy i zmiany w CEIDG są bezpłatne.

Gmina Siemiatycze pierwszy raz organizowała Święto Plonów - Dożynki.

Wójt Gminy Siemiatycze informuje, że do dnia 20 września 2016 roku można składać wnioski

W nawiązaniu do pisma Powiatowego Lekarza Weterynarii w Siemiatyczach

Diecezjalna inauguracja roku szkolnego w Szerszeniach

Tegoroczna Akademia ANDY miała miejsce w Bazie turystyczno-rekreacyjnej w Wólce Nadbużnej w dniach 21-27 sierpnia.

Zamieszczamy kolejny Harmonogram: