Wieści Gminne

3 listopada 2015 r.w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Siemiatyczach odbyła się VIII (w bieżącej kadencji) Sesja Rady Gminy Siemiatycze. W Sesji wzieli udział Radni oraz sołtysi Gminy.

Wójt Gminy Siemiatycze na podstawie art. 37 ust.1 i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z póź. zm.) ogłasza: przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w obrębie wsi Baciki Średnie, stanowiących własność gminy Siemiatycze.

Zarząd Województwa Podlaskiego ogłasza otwarte konkursy ofert, na wykonanie zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego realizowanych terminie od 29 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.....

Sezon jesienno-zimowy jest okresem szczególnym z uwagi na wzrost zamarznięć osób bezdomnych, samotnych, starszych, niezaradnych życiowo, które z przyczyn niezależnych od nich znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Corocznie odnotowywane są przypadki nagłych zgonów wskutek wychłodzenia organizmu, co jest przejawem obojętności, wykluczenia społecznego i braku wsparcia słabszych.

Ewolucja, a nie rewolucja eKRUS wpisuje się w rozwój e-usług dla rolnictwa i mieszkańców wsi

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku   zaprasza do wzięcia udziału w KONKURSIE PLASTYCZNYM „Inna Choinka”

21 listopada w Folwarku Księżnej Anny, podczas odbywających się XXIV „Andrzejek ANDY 2015”, pucharem ufundowanym przez WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE został wyróżniony Kacper Nowaczuk, za osiągnięte sukcesy sportowe w działaniach Podlaskiego Stowarzyszenia Rozwoju Dzieci i Młodzieży „ANDY”.

PROGRAM „PRZESIEWOWYCH BADAŃ ZDROWOTNYCH DLA MIESZKAŃCÓW OBSZARÓW WIEJSKICH: 2015-2016"

16 listopada w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Siemiatyczach odbyło się spotkanie mieszkańców Gminy Siemiatycze, zainteresowanych instalacją paneli foltowoltaicznych.