Wieści Gminne

    Zespół Doradztwa Rolniczego w Siemiatyczach zaprasza rolników na szkolenie.

    Trwa remont ulicy Fabrycznej w Siemiatyczach Stacji. To odcinek (ok. 0,3 km) łączący ulicę Drohiczyńską z „Pater Firmą”, oraz wyjazdem w stronę Boratyńca Ruskiego.

   „Rodzinna przygoda z choinką” - to tytuł świątecznego konkursu dla dzieci i ich rodziców, zorganizowany dla dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Czartajewie. 

     Od 1 stycznia ulegają zmianie dyżury pracy aptek w porze nocnej, niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy. Nowy rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych będzie obowiązywał do 31 grudnia 2018 r.

     Gmina Siemiatycze rozstrzygnęła zamówienie dotyczące zadania pod nazwą „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Szerszeniach”.

     28 grudnia, po raz ostatni w 2017 r., obradowali radni Gminy Siemiatycze.

     Spotkanie wigilijne pracowników, sołtysów i radnych Gminy Siemiatycze.