Wieści Gminne

   Dzień otwarty w Szkole Podstawowej w Czartajewie odbędzie się w niedzielę, 18 marca.

   Główny Urząd Statystyczny realizuje na terenie całego kraju ankietowe badania gospodarstw rolnych. Są to badania reprezentacyjne, a więc są nimi objęte wylosowane gospodarstwa rolne reprezentujące całą zbiorowość gospodarstw w Polsce.

     Trwa nabór do służby w Policji, w tym do Komendy Powiatowej Policji w Siemiatyczach.

   Rozpoczęły się wyjazdy na basen uczniów szkół podstawowych z Gminy Siemiatycze, w ramach programu „Umiem pływać”.

    Nadleśnictwo Sarnaki informuje o możliwości zakupu sadzonek.

    25 lutego w świetlicy w Krupicach, na walnym zebraniu sprawozdawczym, spotkali się strażacy ochotnicy z tej miejscowości.

    Cel, to Krajowy System Ratowniczo - Gaśniczy. Wiąże się z tym zakup wymaganego i nowego sprzętu, przeszkolenie większej liczby druhów, jak również stała gotowość do wyjazdu. Cel ten OSP Kajanka powinna osiągnąć jeszcze w tym roku.

    Jeszcze w tym roku przebudowane zostanie skrzyżowanie w Skiwach Dużych.

     PGE Dystrybucja S.A. informuje o odwołaniu wyłączeń prądu na terenie Gminy Siemiatycze, planowanych w dn. 2 marca 2018 r.