Wieści Gminne

   23 maja w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Boćkach samorządy z powiatów białostockiego, hajnowskiego i siemiatyckiego podpisały umowę z Woj. Podlaskim na wsparcie finansowe ochotniczych straży pożarnych.

   25 maja w Szkole Podstawowej w Tołwinie był dniem zabawy, rekreacji i występów.

Wójt Gminy Siemiatycze na podstawie art. 37 ust.1 i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ) o g ł a s z a przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie wsi Wólka Nadbużna, stanowiących własność gminy Siemiatycze.

    Wiele uchwał, obszerne sprawozdanie z pracy urzędu, ważne zmiany w budżecie, oraz głosowanie nad absolutorium dla wójta – to najważniejsze tematy XXV sesji Rady Gminy Siemiatycze, 24 maja.

    W Klubie Senior + w Krupicach trwają kolejne warsztaty.

   Zadanie drogowe Gminy Siemiatycze pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 109429B Cecele – Grzyby Orzepy, odcinek od trasy wojewódzkiej nr 690 do wsi Grzyby Orzepy znalazło się na wstępnej liście do dofinansowania w ramach Rządowego Programu na Recz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej – województwo podlaskie 2018”.

  SłuchMed zaprasza na bezpłatne badania słuchu.

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku Oddział w Siemiatyczach informuje o zagrożeniu uprawy roślin.

  Uwaga! Jeśli Twoja firma była założona przed 1 stycznia 2012 roku i została przeniesiona do CEIDG z gminnej ewidencji - upewnij się, że na wpisie znajduje się numer PESEL. Jeśli go na nim nie ma i nie uzupełnisz go do 19 maja 2018 roku - wpis będzie podlegał wykreśleniu z urzędu.