Wieści Gminne

Z radością informujemy, Gminna Biblioteka Publiczna w Siemiatyczach otrzymała certyfikat Biblioteki z p@sją, jako udokumentowanie naszej współpracy z Fundacją Orange.

Akcja Narodowe Czytanie to już tradycja. Od trzech lat piastujący stanowisko prezydenta RP zachęca Polaków do czytania wybitnych dzieł polskiej literatury. Tak było i w Rogawce.

W wyniku prac prowadzonych w ramach zagospodarowań poscaleniowych uszkodzona została kapliczka przydrożna we wsi Krupice. Wykonawca zobowiązał się do jej odbudowy.

Już po wakacjach! Opaleni, pełni sił do podjęcia szkolnych wyzwań, uczniowie oraz wszyscy pracownicy szkoły spotkali się w dniu 1 września 2015 roku w sali gimnastycznej.

W załączniku poniżej do pobrania wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2015/2016.

Gminny Zespół Obsługi Szkół w Siemiatyczach informuje, że dowóz uczniów do Gimnazjum Gminnego w Siemiatyczach z miejscowości Słochy Annopolskie, Klekotowo, Ogrodniki w roku szkolnym 2015/2016 będzie się odbywał gimbusem szkolnym.

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015 r. poz. 985.) podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 20 sierpnia 2015 rok

W dniu 16.08.2015 r we wsi Kłopoty – Bujny odbył się I Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Siemiatycze. Organizatorami byli panowie: Rafał Kłopotowski i Rafał Kozak.

Wójt Gminy Siemiatycze informuje, że do dnia 20 września można składać wnioski o przyznanie stypendium Wójta Gminy Siemiatycze. Stypendium przyznaje się uczniom szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych do ukończenia 20 lat za wybitne wyniki w nauce oraz za wybitne osiągnięcia sportowe.

Wójt Gminy Siemiatycze na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015 r. poz. 782 ) ogłasza: Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Tołwin , stanowiącej własność gminy Siemiatycze.