Wieści Gminne

    Sołtys Wsi Baciki Dalsze zaprasza do udziału w Turnieju Tenisa Stołowego.

      Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu zaprasza do udziału w XIII edycji Konkursu na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego w Województwie Podlaskim. Nadsyłanie zgłoszeń do 10 maja 2017 r.

     Stowarzyszenie "Tygiel Doliny Bugu" ogłasza nabór wniosków  na operacje z poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

    „Umiem pływać’ – to tytuł projektu przygotowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, obejmującego naukę pływania dla dzieci ze szkół podstawowych, który będzie realizowany w wielu podlaskich samorządach, w tym w Gminie Siemiatycze.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Siemiatyczach zaprasza na szkolenie pt. „Zakres działań pomocowych obsługiwanych w Biurach Powiatowych - Płatności bezpośrednie 2017”.

Wójt Gminy Siemiatycze informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siemiatycze wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz uchwałą Rady Gminy.

    Biuro Wsparcia Inwestycyjnego Podlaskiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Białymstoku informuje, że 3.03.2017 r. odbędzie się szkolenie dotyczące warunków uzyskania pomocy finansowej na operacje typu”,,Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej".

   W związku z wiosennymi przelotami dzikiego ptactwa, także przez obszar województwa podlaskiego, Wydział Rolnictwa Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności w trosce o właściwe zabezpieczenie drobiu w gospodarstwach.