Odpady komunalne

Zamieszczamy kolejny Harmonogram:

Urząd Gminy Siemiatycze informuje, gdzie można przekazać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych.

Informacja dotyczy poziomu recyklingu odpadów w Gminie Siemiatycze w roku 2015.

Urząd Gminy Siemiatycze informuje, że usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od 01.03.2016 r. do 28.02.2018 r. świadczyć będzie: MPO Sp. z o.o. ul. 42 Pułku Piechoty 48 15-950 Białystok

Odpady wielkogabarytowe to wszelkiego rodzaju odpady, które ze względu na duże rozmiary i/lub wagę nie mieszczą się do pojemnika na pozostałe śmieci. Są to np. stoły, szafy, sofy, krzesła, dywany, wózki dziecięce, telewizory, lodówki, pralki, zabawki dużych rozmiarów, rowery itp.

Obecne terminy płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są tożsame z terminami płatności podatku.