Z życia gminy

Szkoła Podstawowa zaprasza na Dzień Otwarty w niedzielę 3 kwietnia 2016 r.

Szanowni Rodzice !


Od 1 września 2016 roku planujemy przedłużenie czasu pracy oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Szerszeniach do 10 godzin dziennie. W oddziale będą pracować dwie nauczycielki i opiekunka.

14 edycja Przeglądu Małych Form Teatralnych skierowana jest do szkół gimnazjalnych oraz ośrodków kultury województwa podlaskiego.

 

Informacja dotycząca ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" PROW na lata 2014-2020.

9 marca 2016 roku Radni Gminy Siemiatycze oraz Sołtysi wsi gminnych uczestniczyli w X Sesji Rady Gminy Siemiatycze. Obrady miały miejsce w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Sesję otworzył Przewodniczący RG Adam Boguszewski, Radni jednogłośnie przyjęli zaproponowany porządek obrad.

Zbliżająca się wiosna zachęca wszystkich do wyjazdów i wycieczek.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaprasza na szkolenie

I POMIAR CIŚNIENIA ŚRÓDGAŁKOWEGO
(PROFILAKTYKA JASKRY)

II Nadbugowy Zlot Motocyklowy w Wólce Nadbużnej odbędzie się w dniach 10-12 czerwca 2016 r. Już teraz zapraszamy wszystkich, którzy sami jeżdżą na motocyklach wszelkich marek, typów, modeli, kolorów, roczników…. wszystkich tych, których łączy wyjątkowa pasja.