Z życia gminy

   W obecności duchownych, radnych Gminy Siemiatycze, wielu sołtysów, Wicestarosty Siemiatyckiego Marka Bobla, a przede wszystkim mieszkańców Bacik Dalszych i okolicy, 11 stycznia oficjalnie otwarto Klub „Senior +” w tej miejscowości.

   PGE Dystrybucja S.A. informuje o wyłączeniach prądu.

   8 stycznia sołtysi z dekanatów: siemiatycki, sarnacki, oraz ciechanowiecki spotkali się na dorocznym opłatku u Biskupa Drohiczyńskiego Tadeusza Pikusa.

   28 grudnia, podczas ostatniej sesji Rady Gminy Siemiatycze w 2018 r., radni jednogłośnie przyjęli budżet gminy na 2019 r.

  Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał kolejne dofinansowanie dla Gminy Siemiatycze w zakresie oświaty, w konkursie ogłoszonym przez SLGD „Tygiel Doliny Bugu”.

   28 grudnia w Szkole Podstawowej w Czartajewie, na spotkaniu wigilijnym, świąteczne oraz noworoczne życzenia składali sobie pracownicy Gminy Siemiatycze, radni, sołtysi.