Z życia gminy

    Kolejny Dzień otwarty w placówkach oświatowych Gminy Siemiatycze odbędzie się 20 marca w Szkole Podstawowej w Tołwinie.

     Rozpoczyna się rekrutacja dzieci w wieku 3 - 4 lat do powstającego przedszkola Gminy Siemiatycze.

    PGE Dystrybucja S.A. informuje o wyłączeniach prądu.

    Rozwój infrastruktury turystycznej poprzez utworzenie placu zabaw w Wólce Nadbużnej” - to kolejny projekt Gminy Siemiatycze, który został zakwalifikowany do dofinansowania.

    Od dn. 12 marca funkcjonuje Klub „Senior+”w Krupicach.

     Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego prowadzi rehabilitację leczniczą dla rolników, której głównym celem jest zapobieganie inwalidztwu lub ograniczenie stopnia upośledzenia zdolności do pracy.

     12 marca partnerzy transgranicznego projektu „Łączy nas Bug” podpisali w Drohiczynie umowę partnerską. Projekt obejmuje swym zasięgiem Gminę Siemiatycze.

    Dziewięciu uczniów ze szkół podstawowych Gminy Siemiatycze otrzymało stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce.