Z życia gminy

    Uwaga rolnicy! 12 marca w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach organizowana jest konferencja o aktualnych zmianach wrolnictwie.

      PGE Dystrybucja S.A. informuje o wyłączeniach prądu.

   Dzień otwarty w Szkole Podstawowej w Czartajewie odbędzie się w niedzielę, 18 marca.

   Główny Urząd Statystyczny realizuje na terenie całego kraju ankietowe badania gospodarstw rolnych. Są to badania reprezentacyjne, a więc są nimi objęte wylosowane gospodarstwa rolne reprezentujące całą zbiorowość gospodarstw w Polsce.

     Trwa nabór do służby w Policji, w tym do Komendy Powiatowej Policji w Siemiatyczach.

   Rozpoczęły się wyjazdy na basen uczniów szkół podstawowych z Gminy Siemiatycze, w ramach programu „Umiem pływać”.

    Nadleśnictwo Sarnaki informuje o możliwości zakupu sadzonek.

    25 lutego w świetlicy w Krupicach, na walnym zebraniu sprawozdawczym, spotkali się strażacy ochotnicy z tej miejscowości.

    Cel, to Krajowy System Ratowniczo - Gaśniczy. Wiąże się z tym zakup wymaganego i nowego sprzętu, przeszkolenie większej liczby druhów, jak również stała gotowość do wyjazdu. Cel ten OSP Kajanka powinna osiągnąć jeszcze w tym roku.