Z życia gminy

    Wiele uchwał, obszerne sprawozdanie z pracy urzędu, ważne zmiany w budżecie, oraz głosowanie nad absolutorium dla wójta – to najważniejsze tematy XXV sesji Rady Gminy Siemiatycze, 24 maja.

    W Klubie Senior + w Krupicach trwają kolejne warsztaty.

   Zadanie drogowe Gminy Siemiatycze pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 109429B Cecele – Grzyby Orzepy, odcinek od trasy wojewódzkiej nr 690 do wsi Grzyby Orzepy znalazło się na wstępnej liście do dofinansowania w ramach Rządowego Programu na Recz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej – województwo podlaskie 2018”.

  SłuchMed zaprasza na bezpłatne badania słuchu.

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku Oddział w Siemiatyczach informuje o zagrożeniu uprawy roślin.

  Uwaga! Jeśli Twoja firma była założona przed 1 stycznia 2012 roku i została przeniesiona do CEIDG z gminnej ewidencji - upewnij się, że na wpisie znajduje się numer PESEL. Jeśli go na nim nie ma i nie uzupełnisz go do 19 maja 2018 roku - wpis będzie podlegał wykreśleniu z urzędu.

    Gmina Siemiatycze zaprasza do udziału w biegu na 5 km z przeszkodami pod hasłem „Extremalna Piątka”. Będzie to namiastka popularnych biegów w Polsce z cyklu runmageddon. Uczestnicy będą mieli do pokonania wiele przeszkód naturalnych i sztucznych.

   W związku z wprowadzeniem od 18 maja 2018 r. przepisów ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 858) rolnicy mają obowiązek zgłoszenia pomocnika, z którym została zawarta umowa o pomocy przy zbiorach, do ubezpieczeń w KRUS.

    Umowa na dofinansowanie placu zabaw podpisana.

14 maja Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie, na podstawie którego przedłużony został termin składania wniosków o płatności obszarowe o miesiąc.