Z życia gminy

Gmina Siemiatycze prowadzi sprzedaż drewna pozyskanego w Wólce Nadbużnej

Co można zrobić z papierowego talerzyka?
Jakie przeszkody może pokonać przedszkolak na sali gimnastycznej
Jakie zabawki znajdują się w oddziale przedszkolnym?
Na jakie gry i zabawy edukacyjne może liczyć kandydat na przedszkolaka w naszej  szkole?   

Gmina Siemiatycze zamierza w roku szkolnym 2016/2017 zorganizować 10 - godzinną grupę przedszkolną dla dzieci 3 , 4 i 5 - letnich w Szkole Podstawowej w Tołwinie.

Przekazujemy informację Rodzicom, którzy mają dzieci w wieku przedszkolnym, o zmianach, jakie będą w roku szkolnym 2016/2017. 

Szkoła Podstawowa zaprasza na Dzień Otwarty w niedzielę 3 kwietnia 2016 r.

Szanowni Rodzice !


Od 1 września 2016 roku planujemy przedłużenie czasu pracy oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Szerszeniach do 10 godzin dziennie. W oddziale będą pracować dwie nauczycielki i opiekunka.

14 edycja Przeglądu Małych Form Teatralnych skierowana jest do szkół gimnazjalnych oraz ośrodków kultury województwa podlaskiego.

 

Informacja dotycząca ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" PROW na lata 2014-2020.

9 marca 2016 roku Radni Gminy Siemiatycze oraz Sołtysi wsi gminnych uczestniczyli w X Sesji Rady Gminy Siemiatycze. Obrady miały miejsce w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Sesję otworzył Przewodniczący RG Adam Boguszewski, Radni jednogłośnie przyjęli zaproponowany porządek obrad.