Z życia gminy

W Urzędzie Gminy Siemiatycze, w dniu 10 lutego miały miejsce konsultacje społeczne dotyczące tworzenia "Mapy zagrożeń bezpieczeństwa" na terenie Gminy Siemiatycze. Konsultacje przeprowadzili funkcjonariusze Komendy Powiatowej w Siemiatyczach, z nowym Komendantem  mł. insp. Maciejem Wesołowskim, koordynatorem spotkania.

  Rozpoczął się cykl szkoleń w ramach projektu „Cyfrowy senior”.

Miło nam poinformować, iż Gminna Biblioteka Publiczna w Siemiatyczach otrzymała CERTYFIKAT za promowanie czytelnictwa. Certyfikat można było otrzymać biorąc aktywny udział w ogólnopolskim projekcie „Czytam sobie w bibliotece”.

I Nadbużański Konkurs Fotograficzny „Moja Mała Ojczyzna” pod honorowym patronatem Wójta Gminy Siemiatycze Organizatorem „KONKURSU" jest Gmina Siemiatycze.

Organizatorem Konkursu jest Gmina Siemiatycze. Cele konkursu: - tworzenie trwałej więzi z miejscem, w którym młodzi ludzie mieszkają - wzmocnienie tożsamości z najbliższą okolicą - budzenie zainteresowania własnym środowiskiem - pobudzanie aktywności uczniów

„Poradnik postępowania mieszkańców w sytuacji zagrożenia" to zbiór podstawowych informacji na temat zagrożeń jakie mogą wystąpić w naszym regionie.

Informujemy, ze ustawowy termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego obowiązuje od dnia 01 lutego 2016 r. i trwa do 29 lutego 2016 r.

20 stycznia 2016 r. zostało podpisane POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY między Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach a Gminą Siemiatycze.

16.01.2016 r., odbyła się zabawa noworoczna w Szkole Podstawowej w Szerszeniach. Zabawę rozpoczęto przedstawieniem jasełkowym „Kolędnicy” przygotowanym przez dzieci z klas V i VI pod kierunkiem ks. Józefa Grzeszczuka przy pomocy nauczycieli: Iwony Łopuskiej, Barbary Martyniuk i Tadeusza Stępkowskiego.

Miło jest nam poinformować, że Gminna Biblioteka Publiczna ul. Kościuszki 88 Siemiatycze przystąpiła do projektu „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja 2015”