Z życia gminy

Dnia 12 czerwca w Parku Linowym Gminy Siemiatycze w Wólce Nadbużnej odbyła się impreza dla dzieci szkół w Tołwinie i Szerszeniach – POWITANIE WAKACJI. Do parku przyjechało 50 dzieci z klas 1 – 3 z nauczycielami i rodzicami.

W Szkole Podstawowej w Tołwinie już po raz trzeci odbył się Festyn Rodzinny pod hasłem "MAMA, TATA i JA". W tym jedynym, wyjątkowym dniu w roku w szkole, obchodzono Dzień Dziecka, Dzień Matki i Dzień Ojca.

Jest to akcja społeczna realizowana przez wszystkie rodzaje bibliotek.Głównym celem programu jest promocja czytelnictwa, popularyzacja bibliotek, ich pracy i osiągnięć jako ważnego elementu rozwoju intelektualnego oraz kulturalnego Polaków.

Dzieci spotkały się z pracownikami Urzędu i rozmawiały o ich pracy. Żywo interesowały się czym zajmuje się Wójt Gminy oraz inni jej pracownicy.

Powiat Siemiatycki opracował turystyczną aplikację mobilną „Poznajcie Podlasie” na sytemy Android i iOS oraz portal turystyczny.

Nadbugowy Zlot Motocyklowy jest to inicjatywa organizacji działających na terenie Gminy Siemiatycze.

Fundusz Pożyczkowy działający w ramach Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego zajmuje się udzielaniem pożyczek dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa podlaskiego.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 roku poz.594 z późniejszymi zmianami) w związku z §1 ust.3 uchwały Nr III/14/2014 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach Gminy Siemiatycze w kadencji 2014-2018, zarządzam, co następuje:

Niedługo w telewizji TVN zostaną wyświetlone spoty reklamowe w których zostaną przedstawione między innymi migawki z przeprawy przez "bagna" ekipy "Off Road Team Baciki", grilowanie ryby z rzeki Bug, park linowy w Wólce Nadbużnej.

Współczesna cywilizacja stawia ludzi wobec nowych i trudnych zadań wynikających z rozwoju nauki, techniki i technologii, a także destrukcyjnej działalności człowieka. Jednym z takich zadań jest zminimalizowanie ofiar na drogach oraz poprawa jakości życia poprzez skuteczną edukację w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.