Z życia gminy

    Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie ogłasza przetarg na sprzedaż zielonki "na pniu".

    Trwa cykl zajęć w Klubie „Senior+” w Krupicach.

     PGE Dystrybucja S.A. informuje o wyłączeniach prądu.

    26 kwietnia, w III Siemiatyckim Marszu Biało – Czerwonym, udział wzięli uczniowie Gimnazjum Gminnego.

24 kwietnia mieszkańcy kilkunastu gmin leżących w obszarze działania Stowarzyszenia „Tygiel Doliny Bugu” mieli okazję poznać swój region.

    Oferta skierowana do rolników, dotycząca odnawialnych źródeł energii.

Rozpoczęły się prace związane z przebudową budynku schroniska na terenie parku linowego w Wólce Nadbużnej, oraz budową nowej infrastruktury rekreacyjno - turystycznej. 

    20 kwietnia, na stadionie miejskim w Siemiatyczach, uczniowie Szkół Podstawowych z Czartajewa oraz Szerszeń wzięli udział w Biegach im. Księżnej Anny Jabłonowskiej.

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2018 roku Ustawy z dnia 22 marca 2018 roku o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw, Wójt Gminy Siemiatycze informuje, że zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy Prawo łowieckie, od dnia 1 kwietnia 2018 roku, wniosek o szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez: przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny, w tym ustalenie wysokości odszkodowania, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do organu wykonawczego gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody, tj. do właściwego terytorialnie Wójta Gminy.

     PGE Dystrybucja S.A. informuje o wyłączeniach prądu.