Z życia gminy

   Oddział Terenowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Białymstoku zaprasza do udziału w seminarium pt."Realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2017 - Podprogram 2018". 

   Stowarzyszenie LGD „Tygiel Doliny Bugu” zaprasza dzieci rolników i nie tylko do uczestnictwa w feriach zimowych 2019. Rekrutacja do 10 grudnia 2018.

   Wójt Gminy Siemiatycze, oraz Dyrektor Przedszkola Gminnego w Siemiatyczach zapraszają na uroczyste otwarcie przedszkola gminnego.

   Uczniowie Szkoły Podstawowej w Czartajewie wzięli udział w zajęciach promujących Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa.

    W dniach 17 – 19 listopada w cerkwi pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Siemiatyczach odbył się XV Międzynarodowy Przegląd Pieśni Religijnej i Paraliturgicznej.

 PGE Dystrybucja S.A. informuje o wyłączeniach prądu.

    "Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców." - to najczęściej wypowiedziana regułka, podczas I sesji rady gminy Siemiatycze, która odbyła się 19 listopada, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Siemiatyczach.

   Wszystkie nasze szkoły brały udział w XXVII Biegach Niepodległości na ul. Pałacowej w Siemiatyczach.

    Powiatowy Lekarz Weterynarii w Siemiatyczach informuje o możliwości bezpłatnego szkolenia z zakresu ochrony zwierząt podczas uboju prowadzonego w celu pozyskania mięsa na użytek własny.