Z życia gminy

    Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Szerszeniach wzięli udział w ogólnopolskiej kampanii „Cyberprzemoc”.

   Urząd Gminy Siemiatycze przypomina o cyklu szkoleń organizowanych przez Okręgową Radę Adwokacką w Białymstoku.

   Biuro Powiatowe ARiMR w Siemiatyczach informuje rolników o cyklu szkoleń, związanych z nowymi zasadami składania wniosków o dopłaty obszarowe.

    Spółka „Gaz – System” informuje o rozpoczęciu wizji lokalnych na terenie południowego odcinka gazociągu Polska – Litwa (m.in. na obszarze gmin powiatu siemiatyckiego).

 Rolnicy, którzy posiadają faktury VAT na zakup oleju napędowego użytego w produkcji rolnej wkrótce będą mogli odzyskać część wydanych na ten cel pieniędzy.

    8 lutego ubiegłoroczną działalność podsumowali strażacy ochotnicy z Kłopot Bujnów.

12 lutego w Siemiatyczach (przy Siemiatyckim Ośrodku Kultury, ul. Zaszkolna 1) odbędą się bezpłatne badania mammograficzne finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

    Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, w celu zwiększenia bezpieczeństwa podróżowania, przygotował informacje zawierającą wskazówki w jaki sposób sprawdzić wiarygodność przedsiębiorców organizujących imprezy turystyczne i jakie dane należy uzyskać o organizatorach turystyki przed zawarciem umowy o imprezę turystyczną.

  Fundacja Świętych Joachima i Anny realizuje zadanie z zakresu zdrowia publicznego w ramach Narodowego Programu Zdrowia pod nazwą „Organizacja konferencji i spotkań edukacyjnych popularyzujących wiedzę na temat zdrowia prokreacyjnego – wywiady, debaty, warsztaty, wykłady".

    PGE Dystrybucja S.A. informuje o wyłączeniach prądu.