Z życia gminy

    PGE Dystrybucja S.A. informuje o wyłączeniach prądu.

     Zaproszenie na bezpłatne badania.

    Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do czynnego udziału w konsultacjach społecznych "Programu współpracy Powiatu Siemiatyckiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018".

     Od niedzieli (1 października 2017 r.) nocną i świąteczną opiekę zdrowotną w Powiecie Siemiatyckim realizuje SP ZOZ w Siemiatyczach.

    Rozpoczęła się realizacja projektu edukacyjnego „Równe szanse dla wszystkich”.

   Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Tołwinie brali udział XV Międzynarodowym i XIX Ogólnopolskim Turnieju Tańców Polskich „O Podlaską Szyszkę – Siemiatycze 2017”.

    SLGD "Tygiel Doliny Bugu" zaprasza na „Warsztaty z odzyskiwanych materiałów” (robótki ręczne na szydełku, drutach).

     Jak co roku, we wrześniu, uczniowie naszych szkół uczestniczyli w akcji Sprzątania Świata”.

     PGE Dystrybucja S.A. informuje o wyłączeniach prądu.