Zdrowia, pomyślności i kolejnych stu lat życia – takich najwięcej życzeń zebrała pani Maria Kłopotowska, mieszkanka wsi Kłopoty Patry, która 2 listopada obchodziła swoją setną rocznicę urodzin.


     Z tej okazji, 4 listopada, był świętowany ten jubileusz. Rodzina zamówiła Mszę Św. w intencji pani Marii w kościele parafialnym w Kłopotach Stanisławach. Po Mszy licznie zebrani członkowie rodziny udali się do pobliskiego „Biesiadnego Dworu”, na dalszą część jubileuszu. Tam składano życzenia, wręczano pani Marii upominki, z czego najwięcej otrzymała kwiatów. Wśród gości w jubileuszu uczestniczyła delegacja z Gminy Siemiatycze z Wójtem Edwardem Krasowskim, Panią Sekretarz Joanną Miłkowską, oraz Panią Inspektor Krystyną Zalewską. Od Gminy Siemiatycze jubilatka otrzymała kosz kwiatów, list gratulacyjny, oraz upominek.

     Listy gratulacyjne Jubilatka otrzymała też od Wojewody Podlaskiego, Prezesa Rady Ministrów, oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

100 2017 09

 

100 2017 10