Podlaski Urząd Wojewódzki opublikował wstępną listę rankingową wniosków o dofinansowanie zadań zgłoszonych do dofinansowania na 2018 rok, w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019. Wśród wysoko ocenionych zadań znajduje się wniosek Gminy Siemiatycze dotyczący przebudowy drogi gminnej o długości ponad 4 km, na odcinku od trasy wojewódzkiej nr 693 (w Kajance) do Bacik Dalszych.

 

 

kaj bac droga 02


     Z ogólnej liczby 104 wniosków zgłoszonych w ramach naboru oceną merytoryczną objęto 98 wniosków (w tym 74 - dot. dróg gminnych oraz 24 dot. dróg powiatowych), które zostały uwzględnione na Liście wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej”. Wniosek Gminy Siemiatycze zajmuje na liście 14 miejsce (na 74), z wysoką oceną 26 pkt.

     Zadanie Gminy Siemiatycze nosi nazwę „Przebudowa drogi gminnej nr 109476B od drogi wojewódzkiej nr 693 do Bacik Dalszych”. Odcinek ma 4,022 km. Zadanie zakłada budowę nawierzchni bitumicznej, chodników przy skrzyżowaniach, 3 przystanków komunikacyjnych, oświetlonego przejścia dla pieszych w pobliżu Kajanki.

     Wartość projektu – 4.610.236,38 zł. Dotacja, to połowa kwoty.

kaj bac lista     Ocena ostateczna wniosku ma nastąpić jeszcze w bieżącym miesiącu. Jednak tak wysokie (14) miejsce Gminy Siemiatycze na liście wstępnej wskazuje, że zadanie Gminy Siemiatycze uzyska dofinansowanie.

 

     Wstępną listę rankingową można pobrać tutaj.

 

kaj bac droga 01

        Na zdjęciach obecny stan drogi w okolicy Kajanki.