Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu” rozpoczyna rekrutację wstępną na wypoczynek zimowy dla dzieci rolników w ramach promocji i profilaktyki zdrowotnej dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników.


tygiel ferie zim oferta 2017     Wypoczynek ma być zorganizowany w trzech terminach:

1)    13.01.2018r.-22.01.2018r. w Białym Dunajcu,

2)    14.01.2018r.-23.01.2018r. w Gospodarstwie Agroturystycznym „Ziołowy Zakątek” w Korycinach,

3)    23.01.2018.-01.02.2018r.   w Białym Dunajcu.

 

  Warunkiem uczestnictwa dziecka w wypoczynku:

-  w Białym Dunajcu jest wiek od 11 do 16 lat (dzieci które do dnia rozpoczęcia turnusy nie ukończyły 16 roku życia),

- do Korycin wiek od 9 do 14,

- co najmniej jedno z rodziców/prawnych opiekunów jest ubezpieczone w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie) lub pobiera rentę bądź emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

dostarczenie dokumentacji kolonijnej do biura LGD.

 

UWAGA:

  • o zakwalifikowaniu się na wyjazd decyduje data dostarczenia dokumentacji kolonijnej do biura LGD,

  • proszę nie zgłaszaćuczestników telefonicznie,

  • liczba miejsc ograniczona,

  • o zakwalifikowaniu bądź niezakwalifikowaniu się uczestnika poinformujemy telefonicznie,

  • wyjazd uczestników z Drohiczyna(zatoczka autobusowa pod Zespołem Szkół),

  • w przypadku nie otrzymania dofinansowania z FSUSR lub małej ilości chętnych uczestników na dany turnus Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wypoczynku.


 

     Każdy uczestnik do 13.12.2017r. zobowiązany jest dostarczyć:

- kartę kwalifikacyjną uczestnika,

- oświadczenie rodzica,

- oświadczenie rodziców FSUSR,

- pisemną zgodę rodzica,

- regulamin uczestnika,

- regulamin wypoczynku,

  • zaświadczenie z KRUS (oryginał), że co najmniej jedno z rodziców/prawnych opiekunów jest ubezpieczone w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie) lub pobiera rentę bądź emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.


   Pliki do pobrania: http://www.tygieldolinybugu.pl/art,1021,wypoczynek-zimowy-2018