4 lutego na placu przed Starostwem Powiatowym w Siemiatyczach ponad 100 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej złożyło przysięgę wojskową.

    Wśród nich byli mieszkańcy powiatów: siemiatyckiego (w tym Gminy Siemiatycze), hajnowskiego, bielskiego, wysokomazowieckiego. W uroczystości uczestniczyli mieszkańcy Siemiatycz i powiatu siemiatyckiego, rodziny żołnierzy, przedstawiciele szkół, przedsiębiorstw, samorządowcy. Gościem honorowym przysięgi był Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak, który podziękował żołnierzom WOT za podjętą decyzję o służbie w Wojsku Polskim i zaangażowanie jakim wykazali się podczas szkolenia, instruktorom i dowódcom za szkolenie, a rodzicom żołnierzy za patriotyczne wychowanie.

    - Wasze podstawowe zadanie, to stać na straży bezpieczeństwa Polski i Polaków. Na co dzień będziecie także ściśle współpracować z administracją lokalną, z Państwową Strażą Pożarną, z ochotniczymi strażami pożarnymi i z polską policją. Odwołujecie się w swojej służbie do szlachetnej postawy do Armii Krajowej, która stała na straży bezpieczeństwa Polaków w sytuacji okupacji najpierw niemieckiej, później sowieckiej. Chciałbym, żebyście o tej postawie AK zawsze pamiętali... - mówił Minister Mariusz Błaszczak.

     Nie zabrakło też odznaczeń i gratulacji dla wyróżniających się żołnierzy. Te na ręce nowo zaprzysiężonych żołnierzy i ich najbliższych złożył minister Mariusz Błaszczak, oraz dowódca 1. Podlaskiej Brygady OT płk Sławomir Kocanowski.

    Po oficjalnych uroczystościach delegacja Minister Mariusz Błaszczak, dowódca 1. Podlaskiej Brygady OT płk Sławomir Kocanowski, wraz z kombatantami złożył wieniec pod Obeliskiem Niepodległości znajdującym się przy siemiatyckim starostwie.

    Wojska Obrony Terytorialnej to piąty rodzaj sił zbrojnych - obok Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej oraz Wojsk Specjalnych.