Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, w celu zwiększenia bezpieczeństwa podróżowania, przygotował informacje zawierającą wskazówki w jaki sposób sprawdzić wiarygodność przedsiębiorców organizujących imprezy turystyczne i jakie dane należy uzyskać o organizatorach turystyki przed zawarciem umowy o imprezę turystyczną.

 

    ZASADY BEZPIECZNEGO PODRÓŻOWANIA