Fundacja Świętych Joachima i Anny realizuje zadanie z zakresu zdrowia publicznego w ramach Narodowego Programu Zdrowia pod nazwą „Organizacja konferencji i spotkań edukacyjnych popularyzujących wiedzę na temat zdrowia prokreacyjnego – wywiady, debaty, warsztaty, wykłady".

 

fundacja swietych 2018 01

   Jest to zadanie w ramach Działania 2. Prowadzenie edukacji zdrowotnej i działalności informacyjnej i profilaktycznej dotyczącej czynników endo- i egzogennych mających wpływ na zdrowie prokreacyjne kobiet i mężczyzn, przeciwdziałanie skutkom seksualizacji dzieci i młodzieży, zachowań ryzykownych, uzależnień behawioralnych, uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz kształtowanie postaw sprzyjających zachowaniom prozdrowotnym. Fundacja jest organizatorem spotkań edukacyjnych i konferencji popularyzujących wiedzę na temat zdrowia prokreacyjnego. 

fundajca siwetych 2018 03

   Grupą docelową są osoby w wieku prokreacyjnym 18-45 lat (studenci i dorośli).

    Spotkania są bezpłatne.

 

fundajca siwetych 2018 02

 

EDUKACJA W ZAKRESIE ZDROWIA PROKREACYJNEGO:
    - definicja niepłodności, przyczyny, metody diagnozy, sposoby leczenia
    - czynniki ryzyka niepłodności (wiek, palenie tytoniu, używki, dieta itp.)
    - planowanie rodziny (aspekty medyczne planowania rodziny, w tym obserwacja cyklu.    EDUKACJA ZDROWOTNA W KONTEKŚCIE RYZYKOWNYCH ZACHOWAŃ I CHORÓB PRZENOSZONYCH DROGĄ PŁCIOWĄ:
    - temat chorób i innych infekcji przenoszonych drogą płciową
    - temat promocji zdrowia i profilaktyki (podkreślenie istotności regularnych badań profilaktycznych, w tym badań w związku z planowaną ciążą)
    - aspekt społeczny i psychologiczny (dojrzewanie, macierzyństwo, relacje społeczno-kulturowe w rodzinie i społeczeństwie).