8 lutego ubiegłoroczną działalność podsumowali strażacy ochotnicy z Kłopot Bujnów.

 

osp klopoty 20178 02


    Spotkanie wypełniły sprawozdania, bieżące sprawy OSP, wytyczenie celów działalności na 2018 r.

    Z ważniejszych ubiegłorocznych statystyk OSP Kłopoty Bujny należy wymienić 16 udziałów w akcjach ratowniczych, w tym do 1 wyjazd pożaru i 15 wyjazdów do miejscowych zagrożeń.

    Do OSP w Kłopotach Bujnach aktualnie należy 29 druhów, w tym 24 zwyczajnych i 5 honorowych. W 2017 r. zarząd tej straży zbierał się 4 razy, strażacy mieli swój Dzień Strażaka, pomagali przy dożynkach Gminnych i zawodach strażackich.

   Wyróżnieni członkowie za okres sprawozdawczy: Krzysztof Olszewski, Kamil Olszewski, Adrian Olszewski, Daniel Koczewski, Patryk Koczewski, Maciej Kłopotowski. Najwięcej razy w akcjach ratowniczych uczestniczyli: Kamil olszewski – 16, Krzysztof Olszewski – 12, Maciej Kłopotowski – 15, Daniel Koczewski – 16, Patryk Koczewski – 15.

 

osp klopoty 2018 03

   W zebraniu, oprócz druhów z tej jednostki, uczestniczyli: Wójt Edward Krasowski, Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Siemiatyczach kpt. Sylwester Uściniak, Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Siemiatyczach druh Jan Okuniewski.


osp klopoty 2018 04