Spółka „Gaz – System” informuje o rozpoczęciu wizji lokalnych na terenie południowego odcinka gazociągu Polska – Litwa (m.in. na obszarze gmin powiatu siemiatyckiego).


     W związku z tym na terenie gmin mogą pojawić się pracownicy Górniczego Biura Projektów „Pangaz”, działającego w imieniu i na rzecz „Gaz – System”. Przypadki wejścia na teren nieruchomości prywatnych, będą uzgadniane bezpośrednio z właścicielami nieruchomości.TREŚĆ KOMUNIKATU

BROSZURA INFORMACYJNA