Cel, to Krajowy System Ratowniczo - Gaśniczy. Wiąże się z tym zakup wymaganego i nowego sprzętu, przeszkolenie większej liczby druhów, jak również stała gotowość do wyjazdu. Cel ten OSP Kajanka powinna osiągnąć jeszcze w tym roku.


kajanka osp spr 2018 01

  Intensywne działania, by strażacy z Kajanki znaleźli się w tym elitarnym gronie, od dawna prowadzą Wójt Gminy Siemiatycze Edward Krasowski, oraz komendant Powiatowy PSP w Siemiatyczach st. bryg. Jerzy Sitarski. O już wykonanych działaniach, oraz o tych, które jeszcze trzeba podjąć, oraz spełnić, mówiono 24 lutego, w remizie w Kajance, podczas zebrania sprawozdawczego tej jednostki. W spotkaniu uczestniczyli prawie wszyscy ochotnicy tej straży, ich rodziny, oraz zaprzyjaźnieni strażacy z Sieniewic (gmina Drohiczyn).

    - Szanowni druhowie, sporo już osiągnęliście, jednocześnie sporo pracy i wysiłku jest jeszcze przed wami. Wasza jednostka ma już dużo sprzętu ratującego życie i mienie, brakujący sprzęt systematycznie będzie uzupełniany. Mam nadzieję, że kolejne nasze spotkanie sprawozdawcze odbędzie się już w innych okolicznościach, z nowym sprzętem, jak również nowym samochodem ratowniczo – gaśniczym – mówił podczas zebrania wójt Edward Krasowski.

    W 2017 r. OSP Kajana otrzymała dotacje z: Urzędu Gminy Siemiatycze, MSWiA. Zakupiono: samochód gaśniczy "Star 244", agregat prądotwórczy "Honda", zbiornik wodny ze stelażem, spodniobuty typu „wodery”, węże tłoczne, koszarówki, specjalistyczny zestaw hydrauliczny. Dzięki pieniądzom z Urzędu Gminy Siemiatycze, oraz MSWiA, udało się wyremontować garaż. Z własnych środków kupiono sprężarkę i elementy umundurowania. Planowane zakupy na 2018 r.: aparaty oddechowe, motopompa szlamowa, sygnalizator bezruchu, tor przeszkód do sportów pożarniczych.

    W ubiegłym roku jednostka z Kajanki uczestniczyła 26 razy w akcjach ratowniczych, w tym: w gaszeniu pożarów - 7  razy, w likwidacji miejscowych zagrożeń – 19  razy. 13 razy jednostka wyjeżdżała poza teren gminy Siemiatycze, głównie teren gminy Nurzec-Stacja. Najwięcej razy w akcjach ratowniczych uczestniczyli: Tomasz Świetliński (19); Grażyna Świetlińska (16); Marek Markiewicz (13); Halina Kojtych (12); Andrzej Kojtych (11); Michał Markiewicz (11); Ernest Krauze (10); Rafał Markiewicz (7).

kajanka osp spr 2018 02
    Członkowie OSP wyróżnieni w okresie sprawozdawczym:
    - za wkład w powstaniu łazienki w świetlicy: Michał Markiewicz; Marcin Zagubin,
    - za prace remontowo budowlane w remizie i świetlicy: Michał Markiewicz; Marcin Zagubin; Andrzej Kojtych; Tomasz Świetliński; Rafał Markiewicz; Marek Markiewicz; Radosław Konczerewicz; Tomasz Leoniuk; Ernest Krauze,
    - za porządkowanie i zagospodarowanie terenu wokół remizy i świetlicy: Agnieszka Zagubin; Halina Kojtych; Magdalena Konczerewicz; Anna Pawluczuk; Karolina Krauze; Katarzyna Markiewicz; Grażyna Świetlińska; Mirosław Muczko; Antoni Markiewicz; Marcin Zagubin; Sylwester Pytel; Michał Markiewicz; Andrzej Kojtych; Rafał Markiewicz; Tomasz Świetliński; Marek Markiewicz; Ernest Krauze, oraz druhowie z młodzieżowej drużyny pożarniczej: Hanna Krauze; Adrian Kojtych; Staś Kojtych; Wiktor Markiewicz; Borys Markiewicz; Michał Krauze; Damian Świetliński; Dominika Kojtych;  Wiktoria Świetlińska; Karolina Kojtych,
    - za pomoc w organizacji imprez i uroczystości: Mirosław Muczko; Tomasz Leoniuk; Łukasz Jaszczuk; Ewelina Szawkało; Agnieszka Zagubin; Halina Kojtych; Magdalena Konczerewicz; Anna Pawluczuk; Wiktoria Świetlińska; Karolina Kojtych; Karolina Krauze; Dominika Kojtych; Katarzyna Markiewicz; Grażyna Świetlińska; Mirosław Muczko; Antoni Markiewicz; Marcin Zagubin; Sylwester Pytel; Michał Markiewicz; Andrzej Kojtych; Rafał Markiewicz; Tomasz Świetliński; Damian Świetliński; Marek Markiewicz; Ernest Krauze;
    - za naprawy i remonty samochodu i sprzętu jednostki: Rafał Markiewicz; Michał Markiewicz; Marcin Zagubin; Marek Markiewicz; Ernest Krauze,
    - za dbanie o porządek i estetykę wozu strażackiego: Tomasz Świetliński,
    - za pozyskiwanie 1% z podatków na działalność statutową: Monika Markiewicz.

    Prace społeczne:  koszenie płyty boiska oraz terenu wokół garażu i świetlicy, wycinanie zakrzaczeń i podcinanie gałęzi oraz inne prace porządkowe. Poza tym: współorganizacja Dnia Strażaka wraz z gminnym zawodami sportowo - pożarniczymi, udział w uroczystościach kościelnych, ćwiczenia ze sprzętem, zabezpieczenie „Siemiatyckiej Dychy”.

    OSP Kajanka liczy 37 druhów, w tym 7 kobiet. Działają drużyny pożarnicze – młodzieżowa, chłopięca i dziewczęca.


kajanka osp spr 2018 03