Dziewięciu uczniów ze szkół podstawowych Gminy Siemiatycze otrzymało stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce.

stypendia 2018 loga


    Stypendia zostały przyznane dla uczniów klas IV – V, w ramach projektu edukacyjnego „Równe szanse dla wszystkich”, realizowanego w Gminie Siemiatycze. Pomoc ta obejmuje uczniów, którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych, uzyskane w pierwszym semestrze roku szkolnego 2017/2018. Stypendia zostały przyznane na okres 10 miesięcy - od lutego do końca czerwca 2018 r.,oraz od września 2018 r. do końca stycznia 2019 r.


     Uczniowie objęci stypendiami:


ze szkoły podstawowej w Czartajewie:
- Igor Jaszczołt,
- Jolanta Boguszewska,
- Izabela Stępkowska,

stypendysci czw 2018 01

 

ze Szkoły Podstawowej w Szerszeniach:
- Bartosz Kaliszuk,
- Maciej Niemiński,
- Bartłomiej Łukasik,

stypendysci sz 2018 01

 
ze Szkoły Podstawowej w Tołwinie:
- Weronika Jakimczuk,
- Dominik Olszewski,
- Gabriela Paterek.

stypendysci t 2018 03     Gratulacje!

 

stypendia 2018 loga