12 marca partnerzy transgranicznego projektu „Łączy nas Bug” podpisali w Drohiczynie umowę partnerską. Projekt obejmuje swym zasięgiem Gminę Siemiatycze.


bug projekt umowa 05

     Łączy nas Bug – utworzenie dwóch transgranicznych kajakowych szlaków turystycznych” – to tytuł projektu transgranicznego, zakwalifikowanego do dofinansowania i realizacji. Wiosek o dofinansowanie składała Gmina Drohiczyn, jako lider projektu. Jednym z partnerów zadania jest Gmina Siemiatycze, na terenie której powstanie architektura związana z projektem. To budowa wieży widokowej, wraz z inną małą architekturą, nad Bugiem, w okolicy Ogrodnik.

   12 marca, w M-GOK w Drohiczynie, partnerzy podpisali umowę partnerską. W imieniu Rady Powiatu Sokalskiego na Ukrainie – Mykola Pasko, w imieniu Departamentu Turystyki Rejonu Drohiczyńskiego na Białorusi – Władimir Iwanowicz.

    Wartość projektu – 1427844,72 EURO.
    Dofinansowanie - 1 285 060,25 EURO.

    Projekt ma na celu stworzenie nowego produktu turystycznego, opartego na zasadach zrównoważonej turystyki, oraz zachowaniu dziedzictwa przyrodniczego regionów przygranicznych wzdłuż rzeki Bug. Pozwala na udostępnienie turystom terenów ekologicznie czystych i mało zagospodarowanych. Kreuje nowe warunki rozwoju przedsiębiorczości obszarów zapóźnionych gospodarczo, pozwala na integrację społeczeństw lokalnych trzech krajów.

bug projekt umowa 15


    Projekt obejmuje kilka podstawowych działań. Najważniejsze:
    - wyznaczenie i inwentaryzacja transgranicznych szlaków turystycznych polsko – białorusko – ukraińskich,
    - budowę wież widokowych nad Bugiem, m.in. w Drohiczynie i na terenie Gminy Siemiatycze,
    - oznakowanie szlaku oraz uzupełnienie małej architektury (wykonanie małej architektury w miejscach postojowych dla kajakarzy – tablic, koszy na śmieci, miejsc do schronienia, megafonów do słuchania odgłosów przyrody, wykonanie i ustawienie wieży widokowej oraz urządzenia do monitorowania ruchu turystycznego), w częściach: ukraińskiej, białoruskiej i polskiej,
    - utworzenie Centrum Turystyki Kajakowej w Sokalu (Ukraina), Zarzeczce (Białoruś) i Drohiczynie,
    - organizacja 2 międzynarodowych spływów kajakowych na nowych szlakach z imprezami towarzyszącymi.

     Realizacja projektu - 2018 - 2020.

      W spotkaniu uczestniczyli m.in.: Starosta Siemiatycki Jan Zalewski, Wójt Gminy Siemiatycze Edward Krasowski, Wójt Gminy Korczew Sławomir Wasilczuk.

bug projekt umowa 11

 

laczy bug prez 02