Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym, stanowiących własność Gminy Siemiatycze.

 

WYKAZ 1

 

WYKAZ 2