14 maja Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie, na podstawie którego przedłużony został termin składania wniosków o płatności obszarowe o miesiąc.


    Tego samego dnia krajowe rozporządzenie przedłużające ten termin do 15 czerwca br. podpisał również Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel.

    Przedłużony termin składania wniosków dotyczy zarówno płatności bezpośrednich jak i płatności obszarowych w ramach PROW 2014-2020 oraz PROW 2007-2013 (tj. płatności rolno – środowiskowo - klimatycznych, ekologicznych, ONW, zalesieniowych oraz rolnośrodowiskowych).
   
    Do 15 czerwca br. rolnicy będą również mogli dokonywać zmian we wniosku bez narażania się na sankcje.

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie informuje, że doradcy PODR w Powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego w całym województwie podlaskim będą udzielali pomocy przy wypełnianiu wniosków od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

    Szczegółowe adresy wszystkich Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego, w których oczekiwać będą doradcy znajdują się na stronie http://www.odr.pl/