30 maja w Szkole Podstawowej w Tołwinie podsumowane zostały zajęcia doradztwa edukacyjno- zawodowego, realizowanego w ramach projektu „Równe szanse dla wszystkich”.


    Każdy z uczestników projektu otrzymał indywidualny plan edukacyjno - zawodowy, zawierający m.in. diagnozę potencjału ucznia, nakreślone cele edukacyjno- zawodowe, plan działania oraz rekomendacje doradcy zawodowego.

   Wręczone zostały również nagrody za najlepsze prace na temat wymarzonego zawodu. Najwyżej oceniona została praca Gabrysi Jaszczołt. Kolejne miejsca zajęły Amelia Kapelko i Sylwia Mantur. Gratulujemy.