12 czerwca w Gimnazjum Gminnym uczniowie szkół z Gminy Siemiatycze recytowali wiersze patriotyczne w ramach Gminnego Konkursu Recytatorskiego „Dla Niepodległej”.


  recyt 2018 07

 

   Do konkursu zgłoszeni zostali uczniowie wszystkich szkół Gminy Siemiatycze – podstawowych z Szerszeń, Czartajewa i Tołwina, oraz gimnazjum. Najwięcej uczniów (12) przyjechało z podstawówki z Tołwina.

 

recyt 2018 04

    Były 3 kategorie wiekowe: 1 (klasy I – III SP), 2 (klasy IV – VI SP), 3 (kl. VII SP i gimnazjum).

    Uczestników konkursu wysłuchała komisja w składzie: Urszula Sfugier, Cezary Klimaszewski, Alina Jurczuk (przedstawicielka klubu Literackiego z Siemiatycz).

 

recyt 2018 09

    Wśród przygotowanych przez uczniów wierszy dominowały utwory: Konopnickiej, Tuwina, Słonimskiego, Norwida, Różewicza, Szymborskiej, Krasickiego, Słońskiego.

    Oceniane były: opanowanie pamięciowe tekstu, interpretacja tekstu, ogólny wygląd artystyczny. Zdaniem komisji, wykonawcy zaprezentowali recytację na solidnym poziomie.

 

recyt 2018 03

    Wyniki konkursu, oraz wręczanie nagród wykonawcom, zostaną ogłoszone 1 lipca (niedziela), podczas Festynu Rodzinnego z Gminą Siemiatycze, który odbędzie się w Wólce Nadbużnej, na terenie Bazy Turystyczno – Rekreacyjnej. Wkrótce więcej o festynie.


    Konkurs recytatorski otworzył cykl wydarzeń w Gminie Siemiatycze, związanych ze 100-leciem Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

recyt 2018 05

 

recyt 2018 08