4 lipca Wójt Gminy Siemiatycze Edward Krasowski, oraz p. Skarbnik Barbara Suszyńska, podpisali umowę na dofinansowanie kolejnego zadania inwestycyjnego na terenie gminy Siemiatycze.         

  

    Remonty świetlic, wyposażenie placów zabaw, zakup komputerów do gminnych ośrodków kultury czy tworzenie siłowni „pod chmurką” – to tylko niektóre z inwestycji, które są realizowane dzięki Programowi Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego. Wojewódzki samorząd wygospodarował na takie cele blisko 650 tys. zł. Pieniądze trafią do 70 podlaskich gmin w formie dotacji do przedsięwzięć, których głównym celem jest tworzenie miejsc integracji i aktywizacji lokalnych społeczności.

   Dotacja taka trafi również do Gminy Siemiatycze. Zadanie nosi nazwę „Ogrodzenie placu świetlicy wiejskiej wraz z nasadzeniami drzew i krzewów w Bacikach Dalszych”. Realizacja tego zadania poprawi ład wokół świetlicy. Kwota dotacji - 9999 zł.

 umowa odnowa bacikid 2018 01

   

    Wkrótce zacznie się gruntowny remont tej świetlicy, w tym przystosowanie jej do potrzeb i warunków Klubu „Senior+”. Zakres remontu: termoizolacja budynku, wykończenie wnętrza, wymiana okien i drzwi, wymiana instalacji elektrycznej, budowa łazienki z toaletami, adaptacja miejsca na szatnię, budowa tarasu, zakup wyposażenia (stołów, krzeseł, kanapy, sprzętu kuchennego). Na remont Gmina Siemiatycze otrzymała ok. 150 tys. zł dofinansowania.