Rozpoczął się ostatni etap budowy drogi gminnej Kajanka - Baciki Dalsze.

    W części droga pokryta jest już asfaltem. Trwa też układanie kostki brukowej w miejscach, gdzie będą chodniki. Do wykonania pozostaną też prace na poboczach.

droga kaj bac 2018 01 04

  Budowa drogi Kajanka – Baciki Dalsze jest możliwa dzięki dofinansowaniu z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019. Zadanie Gminy Siemiatycze nosi nazwę „Przebudowa drogi gminnej nr 109476B od drogi wojewódzkiej nr 693 do Bacik Dalszych”. Odcinek ma 4,022 km. Zadanie zakłada budowę nawierzchni bitumicznej, chodników przy skrzyżowaniach, 3 przystanków komunikacyjnych, oświetlonego przejścia dla pieszych w pobliżu Kajanki.

   Wykonawca - "Maksbud".

droga kaj bac 2018 01 03

droga kaj bac 2018 01 01

droga kaj bac 2018 01 02