Zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Siemiatycze nr 202/2018 z dn. 3 sierpnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa wsi Rogawka, zawiadamia się że zebranie odbędzie się w dn. 9 sierpnia 2018 r., o godz. 19.00, w świetlicy wiejskiej w Rogawce.

 

Porządek obrad: otwarcie zebrania, przedstawienie rezygnacji z funkcji sołtysa, wybór sołtysa, wolne wnioski, zakończenie zebrania.

Wójt Edward Krasowski