Wójt Gminy Siemiatycze na podstawie art. 37 ust.1, art. 38 ust. 1 i art.39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm. ) o g ł a s z a : drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie wsi Wólka Nadbużna, stanowiących własność gminy Siemiatycze, oraz przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie wsi Baciki Dalsze , stanowiącej własność Gminy Siemiatycze.

 

PRZETARG - WÓLKA NADBUŻNA

PRZETARG - BACIKI DALSZE