Wójt Gminy Siemiatycze przypomina, że producenci rolni w okresie od 1 do 31 sierpnia mogą zwracać się z wnioskiem o zwrot podatku akcyzowego od kupionego oleju napędowego.

 

    Do wniosku o zwrot podatku akcyzowego należy dołączyć faktury (oryginał) na olej napędowy kupiony od 1 lutego 2018 r. do 31 lipca 2018 r. Wnioski wraz z załącznikami należy złożyć w Urzędzie Gminy Siemiatycze, pokój nr 10.

 

WNIOSEK

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU

ZESTAWIENIE FAKTUR