Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, położonych w obrębie wsi Wólka Nadbużna.

 

WYKAZ 1

WYKAZ 2